Ganni | Internationaliseringsopgave | Afsætning

Indholdsfortegnelse
Produkt
Produktion
Personale
Penge
Markedsudvælgelse og relevans
Internationaliseringsmodel

Uddrag
Virksomhedens eksportberedskab
I takt med verden mere globaliseret, er sandsynligheden og relevansen i at finde nye muligheder væ-sentlig store. Det er vigtigt for virksomheden GANNI, at de er forberedte nok. Til analyse af GAN-NIs eksportberedskab, vil jeg fokusere på de 4 interne P’er.

Produkt
Virksomheden kan vurderes som værende egnet til internationalisering, idet vækstmotivet er aktuelt. Det vil sige, at GANNI ser en værende mulighed for at øge omsætning samt vækste ved at eksportere.

GANNI opnår højere priser for deres produkter på udenlandske markeder end her i Danmark syn-kront med, at segmenterne, der køber GANNIs produkter, er betydeligt større i udlandet. Virksomhe-den skal vælge differentiere deres produkter ved internationalisering.

Produktion
Virksomheden har ikke ledig kapacitet, og af den grund afsætter GANNI ikke overskudsproduktion til udenlandske aftagere, da deres designs er unikke. Virksomheden opererer med en lav kapacitetsud-nyttelse, af den grund kan eksportaktiviteterne forvente et ønske om benyttelse af stordriftsfordele, der vil være til gavn for både GANNI og eksportmarkedet.

Sæsonudjævning er også et motiv, da GAN-NI tilbyder produkter tilpasset det danske vejr, og de andre lande de eksporterer til er kulturel og geo-grafisk ens, hvilket stemmer overens i deres designs. Dog kan virksomheden satse på flere markeder med forskellige sæsoner, da virksomheden kan opnå en større afsætning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu