Fysiske personerns hæftelse | Noter i erhvervsret

Indledning
Karina og Thomas har været gift i 15 år. Der er formuefællesskab i ægteskabet. Thomas har været selvstændig tømrer, og Karina har i en del år ført regnskab for Thomas' firma.

For to år siden startede hun sin egen virksomhed – en blomsterbutik - for penge, hun havde arvet efter sin velhavende far. Arven var på i alt 4 mio. kr.

Indholdsfortegnelse
Der er følgende aktiver og passiver i ægteskabet:
- Thomas ejer:
- Karina ejer:

Juridisk område:
Problemstillingen
Retskilden
Teori
Teori/ fakta:

CASEOPGAVE 21F: FYSISKE PERSONERS HÆFTELSE (EKSAMENSLIGNENDE OPGAVE) DEL
Denne opgave omfatter kun emner fra dette kapitel. Eksamensopgaver indeholder emner fra flere kapitler.

1. Gør rede for formuefællesskabets regler om særråden og særhæften
- Særråden:
- Særhæften:

2. Forklar hvad særeje og hvilke former det kan have.
3. Foretag ved hjælp af juridisk metode en begrundet vurdering af, hvordan parterne er stillet i forbindelse med bodelingen.

Hvordan skal jeg lave en opgave om bodeling?
- Juridisk område
- Problemstillingen
- Retskilden
- Teori
- Teori/ fakta:
- Opdel nu aktiverne mellem ægtefællerne:
- Opdel nu passiverne

Uddrag
Thomas ejer:
• Det parcelhus, der er parrets bolig, i lige sameje med Karina. Huset er vurderet til 3 mio. kr. Der er en prioritetsgæld på 1 mio. kr.
• Firmaet er vurderet til 1.5 mio. kr.
• Firmaets kassekredit i banken er udnyttet til -350.000 kr.
• Bil vurderet til kr. 100.000.

Karina ejer:
• Det parcelhus, der er parrets bolig, i lige sameje med Thomas. Huset er vurderet til 3 mio. kr. Der er en prioritetsgæld på 1 mio. kr.
• Blomsterbutikken er vurderet til 250.000 kr.
• Butikkens kassekredit er udnyttet til -75.000 kr.
• Bil vurderet til 75.000 kr.
• Sommerhus vurderet til 1.5 mio. kr. Det er købt for arven efter Karinas far. Det er betalt kontant.
• Resten af arven efter faderen - kontantbeholdning på 2. mio. kr.

---

Bolette, der er uddannet indenfor isenkram, og Marc, der oprindelig var forsikrings-assurandør, er gift og har almindeligt formuefællesskab.

De har været gift i 15 år. For fire år siden fik Marc et slagtilfælde og måtte lægge sit liv om. Han tog et halvt år på en højskole med speciale i akrylmaling og kultegning, og Marc ernærer sig nu som kunstner med eget firma. I starten gik det godt for Marcs virksomhed.

Han havde held med at få sine malerier med på flere store udstillinger, men da hans kunstneriske talent ikke er så stort, kniber det for ham at forny sig.

Bolette tog i forbindelse med Marcs sygdom et halvt år som hjemmegående og hjalp Marc med hans genoptræning.

Da hun søgte tilbage til sit gamle job, var det blevet besat af en ny smuk pige, der havde stor omsætning i butikken. Så Bolette kunne ikke komme tilbage.

Nu er hun sælger på home-parties, som arrangeres om aftenen i kundernes private hjem rundt omkring i landet. Bolette bruger i jobbet familiens bil, der står i Marcs navn.

Det går efterhånden rigtig dårligt for Marcs firma, og hans kreditorer begynder at rykke for deres tilgodehavender, men tager det alligevel roligt, for de ved, at Bolette har oparbejdet en god indtjening.

En morgen kommer posten med et brev fra Fogedretten, og Marc bliver pludselig panisk. Han kører bilen hen til en bekendt, der straks skriver under på en købsaftale.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu