Fysiske Personers Hæftelse | Case Opgave | 10 i Karakter

Opgavebeskrivelse
(CASEOPGAVE 21A: FYSISKE PERSONERS HÆFTELSE)

(CASEOPGAVE 21B: FYSISKE PERSONERS HÆFTELSE)

(CASEOPGAVER 22A: INKASSO OG FOGEDRET)

(CASEOPGAVER 22B: INKASSO OG FOGEDRET)

Indledning
Hvis ikke andet er aftalt mellem ægtefællerne, opstår der almindeligt formuefællesskab mellem ægtefæller, når de bliver gift.

Formuefællesskabet omfatter parternes delingsformuer. Hvis ægteskabet skal opløses, skal formuefællesskabet deles ligeligt.

Så længe ægteskabet består, er der særhæften. Det vil sige, at hver ægtefælle hæfter for sin egen gæld med sin egen bodel - altså sine egne aktiver. Der er også særråden.

Det vil sige, at hver ægtefælle råder over sin bodel - altså sine egne aktiver. Kassekreditten på 100.000 kr. hæfter Oliver selv for, da den hører under reglen om særhæften. Bettina hæfter ikke for den, med mindre hun har skrevet under på, at hun er meddebitor.

Uddrag
Kredit på 5.000 kr. hos Sporty – påkravsskrivelse med ny betalingsfrist – skal mindst være frist på 10 dage – da det er et forbrugerforhold, må der højst opkræves 100 kr. i rykkergebyr. Hvis der ikke betales, kan sagen overgå til retlig inkasso.

Der er intet eksekutionsgrundlag. Den forenklede inkassoproces kan anvendes, da sagens krav er under kr. 100.000, og der antages ikke at fremkomme indsigelser. Der skal sendes et betalingspåkrav til fogedretten.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu