Indledning
I det senmoderne samfund er politikken formbar og i forvandling. Frihed er ikke længere kun et begreb

men indeholder mange forskellige sider, hvorpå folks politiske standpunkt kommer til udtryk, når emnet om frihed er på dagsorden.

Vælgeradfærden og partiadfærden viser nye mønstre, når samfundet bliver ramt af en krise, hvor alting er uforudsigeligt.

Ud fra forskellige bilag, laves der en undersøgelse om frihed og en diskussion omkring fordele og ulemper, ved dannelse af mindretalsregering for Socialdemokratiet i 2019.

Uddrag
Teorien omkring, at højrefløjen er forbundet med det negative frihedsbegreb, understøttes af bilag A2: Pernille Vermund.

I stedet for at være frie borgere tvinges vi til at leve et liv, der detalireguleres af staten fra vugge til grav. Berlingske. 13.8.2020. Uddrag.

Hvor Pernille Vermund fra partiet Nye Borgerlige udtale, at: ”Når den offentlige sektor er så stor og omfavnende, tager staten ansvaret fra os” Og da Nye Borgerlige hører til de højreorienteret partier, giver det os et indblik i

at Nye Borgerlige har en ideologisk strategi om at opnå en lille stat og mere frihed til de enkle borger.

Grundet Vermund stilling som partiformand for Nye Borgerlige, kan man ud fra Alford index kan sige, at Vermund er borgerlig grundet hendes høje økonomi

hvilket gør hende til en egotropisk borger, da de højreorienterede ideologier generelt henvender sig til overklassen af det danske samfund.

Kigger man på en anden side af emnet om frihed, kan man tale om som forsamlingsfrihed, hvorpå Jan Kristoffersen i bilag A3.

Udkastet til den nye epidemi-lov er ikke bare betænkeligt – det er helt ude af proportioner. Ræson. 15.10.2020.Uddrag.

Giver et indblik i hans holdning til den frihed individet mister under en coronakrise, når staten udøver magt. Kristoffersen udtaler, at:

”Men forslaget om en ny epidemilov udvider desværre området for brugen af tvang og magt og fjerner sund fornuft og demokratisk kontrol ” Her giver ordet ”tvang” et billede af Kristoffersen politiske standpunkt, da han mener

at staten misbruger deres magt i en krisetid hvor de universelle og målrettede ydelser er højere end nogensinde gør.

Dermed udøver staten indirekte magt overfor borgerne, når de som Kristoffersen udtaler: ” […] at give staten ret at sprøjte vacciner ind i kroppen på myndige mennesker mod deres vilje” Dermed er emnet omkring hvor meget staten kan tage af borgernes frihed en saliens for Kristoffersen.

Frihed er også en saliens for Marsdal, men hans tankegang er mere socialistisk, da han udtaler, at: ”Erkendelsen af, hvordan et stærkt fællesskab kan blive almindelig menneskers vej til øget frihed.