Opgavebeskrivelse
Hermed Stedprøve 1 i sidste forløb i 3.E 2021. Stedprøven udleveres kl. 09.50 og afleveres kl. 11.20 under opgaver på uddata. I må benytte alle hjælpemidler.

I må IKKE bruge internetsøgninger eller kommunikere med andre. I skal aflevere dette dokument og KUN dette dokument. I skal skrive jeres navn i dette dokument.

Indholdsfortegnelse
1. Regnskabsanalyse (bilag 1)
Spørgsmål 1.1 - 1.4
1.1 (2,5%) Beregn afkastningsgraden, gældsrenten, egenkapitalens forrentning og gearingen for år 5 og år 6.

1.2 (5%) Analysér de beregnede nøgletal
- Afkastningsgrad:
- Gældsrente:
- Egenkapitalens forrentning:
- Gearing:

1.3 (5%) Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er steget fra år 5 til år 6.
1.4 (5%) Forklar, hvorfor egenkapitalen er faldet fra år 5 til år 6.

1. Logistik (bilag 2)
Spørgsmål 2.1 - 2.4
2.1 (2,5%) Beregn, om det er lønsomt for virksomheden selv at producere skruelåget. De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

2.2 (2,5 %) Beregn, hvor meget det årlige forbrug mindst skal udgøre for, at det er lønsomt selv at producere skruelåget.

2.3 (2,5 %) Redegør for, hvilke fordele og ulemper der vil være for Dragsbæk A/S, hvis de selv fremstiller skruelåget.

2.4 (5 %) Diskuter, hvilke fordele og ulemper der vil være for Dragsbæk A/S, ved at flytte produktionen af både plastflasken og skruelåget helt til Indien

Uddrag
Afkastningsgrad: Aflastningsgraden er 8,0 % for både år 5 og år 6. Afkastningsgraden ligger på et tilfredsstillende niveau, hvis der sammenlignes med markedsrenten på ca. 3 %.

Virksomhedens rentabilitet har i perioden været forholdsvis stagneret, idet der ikke ses en udvikling i afkastningsgraden fra år 5 til år 6.

Gældsrente: Også gældsrenten er forholdsvis stagneret i perioden. Gældsrenten ligger på 5,0 i både år 5 og år 6. Gældsrenten er i hele perioden lavere end afkastningsgraden, hvilket påvirker rentemarginalen positivt.

Egenkapitalens forrentning: Egenkapitalens forrentning er steget i perioden fra år 5 til år 6 fra 8,9 % til 9,1 %. Der er altså tale om en stigning på 0,2 procentpoint.

Virksomheden har i hele perioden tjent på at arbejde med gæld, idet egenkapitalens forrentning i begge år har været højere end afkastningsgraden.

Der er tale om en forholdsvis lille stigning i egenkapitalens forrentning i perioden, hvilket skyldes den stagneret udvikling i afkastningsgraden samt gældsrenten.

Gearing: Gearingen er i perioden steget fra 0,29 g i år 5 til 0,38 g i år 6. Der er tale om en stigning på 0,09 g. Udviklingen i gearingen har påvirket egenkapitalens forrentning positivt.

1.3 (5%) Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er steget fra år 5 til år 6.
Egenkapitalens forrentning er steget fra 8,9 % i år 5 til 9,1 % i år 6. Stigningen i egenkapitalens forrentning skyldes udviklingen i afkastningsgraden og gældsrenten.