Franskbrådseksperiment – Matematik Rapport

Indledning
Denne rapport omhandler førstegradsfunktioner hvor ligningen for den rette linje er på formlen y=ax+b og regneforskriften skrives som f(x)=ax+b, hvor a angiver hældningen og b skæringspunktet med y-asken. Hældningskoefficienten a kan man udregne ved at anvende følgende formel idet man har to koordinatsæt:

a= (y_2-y_1)/(x_2-x_1 )

For funktionen gælder det at hvis a er større end nul er den voksende, a mindre end nul er den aftagende mens a lig med nul er funktionen derved lig b og funktionen er konstant.
Og b kan udregnes ved følgende formel:

b=ax_1-y_1

Har man derimod flere datasæt kræver det at man udføre en regression eftersom det giver et mere præcist resultat. Har man udført en regression- i vores tilfælde en lineære regression- får man angivet R2- værdien som fortæller hvorvidt det er en god ret linje man har fundet eller ej (hvis den er over 0,95 er det en god ret linje).
Vi startede med at skære et franskbrød i stykker. Efter hver gang vi havde skåret, målte vi hvor me-get brødene vejede i alt og skrev det ned. Vi udregnede derefter, hvor meget den del af brødet, som ikke var blevet skåret. Hele denne proces gjorde vi 3 gange og fandt den bedste.

Indholdsfortegnelse
Indledning:
Skema
Behandling af data
Opgave 1.d
2. del – Den rette linjes ligning.
Opgave A
Opgave B
Opgave E
Opgave F
Del 3.
Ligning 1
Ligning 2
Vurder ud fra forklaringsgraden og residualerne og grafernes placering i forhold til punkter-ne, hvorvidt den lineære sammenhæng er en god model for de to sæt franskbrødsdata.
Find skæringspunktet mellem de to fundne bedste rette linjer.
Konklusion:
Bilag:


Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu