Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Hypotese:
Materialer:
Fremgangsmåde:
Resultater:
Fejlkilder:
Diskussionen:
Konklusion:

Uddrag
Formål:
Formålet med eksperimentet er at påvise fotosyntese og respiration hos en vandplante. Det skal undersøges, om lys er nødvendigt for, at der kan foregå fotosyntese.

Teori:
Fotosyntese er en kemisk proces der gennemgår i planternes grønkorn.

For at planterne kan lave fotosyntese skal der være kuldioxid (CO2), lys (fotoner), og vand (H2O) tilstede. Den kemiske formel for fotosyntesen er: 6 CO2 + 6 H2O => C6H12O6 +6 O2.

Derimod er respiration den modsatte proces af fotosyntese. Respiration foregår i mitokondrierne i størstedelen af alle levende organismer.

Det er proces, hvor glukose nedbrydes ved en aerob proces. Ved selve processen overføres en del af energien fra glukosen til et kemisk stof ATP, mens resten afgives som termisk energi.

Respiration beskrives: C6H12O6 + 6 O2 → 6C CO2+ 6H2O + energi (bundet i ATP og afgivet som termisk energi) Den energi, der nu er bundet i ATP, samt den afgivne varme, svare til den energi der er bundet i glukose.

Vi brugte BTB til forsøget fordi, at når man bruger BTB, bruges det til at se pH-værdien. Så, hvis farven bliver lidt gult, vil det sige at der er CO2

mens at hvis det så er blåt, vil det så sige at der ikke er så meget CO2 i det. Derefter brugte vi også danskvand til forsøgene for at tilsætte CO2 i forsøget, da danskvand har massere CO2 i sig.

---

4 I glas nr. 4 forventer vi ikke at der sker noget. Dette er blot er kontrolglas til nr. 3 Idet der ingen planter er i, vi vil ikke kunne se fotosyntese.

Der vil ikke komme mere CO2 eller mindre CO2. Det medfører at farven forbliver blå. Man kan altså ikke se forskel på glas nr. 3 og 4, men vi ved at der ikke sker nogen form for fotosyntese uden en plante til stede.

5 I glas nr. 5 forventer vi der vil ske respiration, fordi der er en plante tilsted, men ingen lys. Under respirationen frigiver planten CO2 i stedet for at optage den.

Det vil sige at mængden af CO2 i glasset vil stige. Dette medfører at det ikke vil ske noget farveskift og forblive gul