Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Hypotese:
Materiale:
Fremgangsmåde:
Resultater.
Diskussion.
Konklusion.

Uddrag
Formål:
Formålet med forsøget er at påvise at planter afgiver CO2 og optager O2 i henholdsvis skygge og solys. vi kan på vise det ved at putte dem i reagensglas hvor der er bromthymol i der er en indikator.

CO2 kan opløses i vand der så bliver til kulsyre. CO2 + H2O ---> H2CO3 Når det så er opløst vil kulsyren reagere yderlig med vand og danne hydrogencarbonat-ioner og oxonium-ioner

Teori:
I vores forsøg skulle vi vise hvordan fotosyntesen og respiration forgår. Fotosyntese er når planterne optager CO2 til forbrænding hvor mod respiration er det modsatte hvor den optager O2 og afgiver CO2.

Fotosyntesen forgår om dagen hvor planten har adgang til Lys hvor respiration er om natten med knap så meget lys.

Planten laver kun fotosyntese om dagen fordi den skal bruge energi til at lave en forbrænding og sollys.

I forsøget anvender vi bromthymolblåt som er en indikator. Den bliver blå når opløsningen er basisk, og gul når opløsningen er sur.

CO2 kan opløses i vand og omdannes til kulsyre. Det medfører, at vandet bliver surt. Vandet er gult når der er CO2 i og blåt, når der ikke er.

Hypotese:
De fire kontrolglas (uden planter) vil ikke skifte farve, da der ikke kan foregå fotosyntese eller respiration uden plante.

Hvis de skifter farve alligevel er det pga. feljkilder fx en snegl, rester af syre eller basei glasset mm.

Materiale:
8 Reagensglas med tætsluttende propper Vand tilsat bromthymolblåt (ca. 250 mL pr hold) Sugerør Vandpest Stanniol