Fotosyntese og respiration | Noter

Indholdsfortegnelse
Fotosyntesen foregår i grønkornene.
Hvad er formålet med fotosyntese?
Hvordan ser det kemiske reaktionsskema for fotosyntesen ud?
Hvilke organismer laver fotosyntese? - hvor sker det i cellen?
Hvad er formålet med respirationen?
Hvordan ser det kemiske reaktionsskema for respirationen ud?
Hvilke organismer laver respiration? - Hvor sker det i cellen?
Hvordan virker BTB (bromthymolblåt) og hvordan kan det bruges til at vise at planterne laver fotosyntese og respiration.
Diskussion
Hvorfor er der to glas der ikke er planter i?
Hvorfor tilsætter vi danskvand til de to første glas men ikke de to sidste?
Hvorfor skal to glas stå i lys og to glas i mørke?
Passede jeres resultater med de forventninger i havde (hypoteserne)?
Hvis der var afvigelser, hvad kunne forklaringen så være?
Forklar kort om i har påvist at planter kan lave fotosyntese i lys og respiration i mørke.

Uddrag
Fotosyntesen foregår i grønkornene.
fotosynteseprocessen omdannes kuldioxid 6CO2 og vand 6H2O til glukose C6H12O6 og ilt 6O2.

fotosyntese fungere kun om dagen da lysenergi fra solen, er en vigtig kilde. Lys energien omdannes til kemisk energi. Planten udskiller Ilt 6O2

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu