Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Hypotese:
Resultater:
Diskusion:
Konklusion:

Uddrag
FORMÅL:
Formålet med forsøget er at påvise fotosyntese og respiration hos vandplanten vandpest. Forsøget skulle gerne svare på disse 3 spørgsmål:

1) forbruger en grøn plante kuldioxid, når den udsættes for lys? 2) behøver en grøn plante lys for at kunne lave fotosyntese? 3) optager eller udskiller en grøn plante CO2, når den ikke er i lys? Ok.

TEORI:
Fotosyntese foregår i plantecellers grønkorn, hvor det både kræver lys, kuldioxid og vand. Ved hjælp af lysenergien dannes kuldioxid og vand sammen til glukose og ilt, hvor ilt bliver fotosynteses affaldsprodukt.

Fotosynteseligningen: 6〖 CO〗_2+6〖 H〗_2 O (lysenergi) ⃗ C_6 H_12 O_6+6 O_2 Glukosen fra fotosyntesen bruges til respiration og den resterende glukose bruges på plantens vækst.

Respiration foregår i mitokondrierne i plantecellen. Glukosen spaltes under iltforbrug til kuldioxid og vand. Ved processen overføres energien til ATP

som kan udnyttes når planten udfører arbejde, det kan for eksempel være at optage nærringsstoffer gennem roden. Respiration ligningen: C_6 H_12 O_6+6 O_2+30(ADP+P)→6〖 CO〗_2+6〖 H〗_2 O+30 ATP

Derimod bruges væksten således at planten kan danne protein og DNA, hvor den skal have uorganiske næringsstoffer. Hvis planten mangler disse nærringsstoffer, så hæmmes væksten.

Derimod kan glukosen lægges på lager som stivelse, samtlige kan planter have specielle stivelsesdepoter som blandt andet kendes fra korn og kartofler. Godt.

HYPOTESE:
I glas nr. 1 forventes der at ske fotosyntese og respiration, men der forventes mest fotosyntese, da der er lys nok til at fotosyntesen overstiger respiration.

Farven vil gå fra gul over imod blå, da mængden af kuldioxid vil falde. I glas nr. 2 vil der ikke ske fotosyntese eller respiration, da der ingen plante til stede.

Farven vil derfor forblive gul, da kuldioxiden ikke kan forsvinde fra reagensglasset. I glas nr. 3 er der ikke tilsat noget kuldioxid, men der forventes stadig at der sker lidt fotosyntese og respiration

da vandet indeholder lidt CO2. Startfarven er blå og det forventes at forblive blå. I glas nr. 4 vil der ikke ske fotosyntese eller respiration, da der ingen plante til stede.