Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
- Fotosyntesen
- Respiration
- Kulstofkredsløbet
- Gennemgang af fotosyntese
Fremgangsmåde
Resultater
Vurdering og diskussion af resultater
Konklusion

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Teori
Fotosyntese sker i alle grønne dele af planterne, men mest i bladene, hvor der er højst koncentration af bladkød.

I bladene findes der også karstrenge og et overfladelag (epidermis). Størstedelen af grønkorne-ne findes i bladkødet, og kun meget få i Epidermis.

Karstrengene sør-ger for, at planten kan transportere bl.a. vand, salte og glukose rundt i planten. Epidermis fungerer som bladets beskyttende overflade og indeholder kun få grønkorn.

Bladenes spalteåbninger findes også i Epidermis, og er livsvigtige for planten. Disse spalteåbningerne åbner og lukker, og kan styre plantens forbrug af vand, optage kuldioxid og afgive ilt.

I mørke
Mørke Reaktionen og kaldet Calvin-cyklus, sker uafhængigt af lys. Her bliver der dannet byggesten til glukose ud fra CO2 under forbrug af ATP og NADPH fra lys reaktionen. Mørke Reaktionen er en sukker-fabrik i planterne.

Fotosyntesen kan deles op i to processer, lysprocessen mørkeproces-sen. Lysprocessen kræver lys og mørkeprocessen bruger ikke lys, selvom den foregår om dagen.

I lysprocessen omdannes lysenergien fra planten, til kemisk energi -> ATP og NADPH. Da fotosyntese er en lys-afhængig proces, kan den ikke forløbe i mørke. I stedet for fotosyntese vil planter lave respiration om natten f.eks.

---

Som anført i rentabilitetsanalysen så er Søstrene Grenes indtjeningsevne forbedret i perioden, idet OG er steget med 13 % fra 11,4% til 12,8%. Årsagen hertil er bl.a. at virksomheden har stor vækst på deres boligkollektion.

Omsætningen har i samme periode steget med 104 %, hvilket har påvirket indtjeningen positivt. Årsagen til den stigende omsætning skyldes, at virksomheden har haft vækst på deres boligkollektion, og virksomheden
er har markedsudviklet til lande omkring Tyskland.7

Vareforbruget er steget med 72 % i samme periode og dermed mindre end omsætningen, hvilket har påvirket indtjeningsevnen positivt.

Til gengæld er andre eksterne omkostninger steget med 172%, hvilket har påvirket indtjeningsevnen (OG) negativt, da de dermed er stegt mere end omsætningen. Der ikke nogen konkret forklaring på dette.