Fotosyntese og respiration | Biologi

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
- Fotosyntesen
- Respiration
- Kulstofkredsløbet
- Gennemgang af fotosyntese
Fremgangsmåde
Resultater
Vurdering og diskussion af resultater
Konklusion

Uddrag
Teori
Fotosyntese sker i alle grønne dele af planterne, men mest i bladene, hvor der er højst koncentration af bladkød. I bladene findes der også karstrenge og et overfladelag (epidermis). Størstedelen af grønkorne-ne findes i bladkødet, og kun meget få i Epidermis.

Karstrengene sør-ger for, at planten kan transportere bl.a. vand, salte og glukose rundt i planten. Epidermis fungerer som bladets beskyttende overflade og indeholder kun få grønkorn. Bladenes spalteåbninger findes også i Epidermis, og er livsvigtige for planten. Disse spalteåbningerne åbner og lukker, og kan styre plantens forbrug af vand, optage kuldioxid og afgive ilt.

I mørke
Mørke Reaktionen og kaldet Calvin-cyklus, sker uafhængigt af lys. Her bliver der dannet byggesten til glukose ud fra CO2 under forbrug af ATP og NADPH fra lys reaktionen. Mørke Reaktionen er en sukker-fabrik i planterne.

Fotosyntesen kan deles op i to processer, lysprocessen mørkeproces-sen. Lysprocessen kræver lys og mørkeprocessen bruger ikke lys, selvom den foregår om dagen.
I lysprocessen omdannes lysenergien fra planten, til kemisk energi -> ATP og NADPH.

Da fotosyntese er en lys-afhængig proces, kan den ikke forløbe i mørke. I stedet for fotosyntese vil planter lave respiration om natten f.eks.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu