Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Hypotese
- Reagensglas nr. 1:
- Reagensglas nr. 3:
- Reagensglas nr. 5:
- Reagensglas nr. 7:
- Reagensglas nr. 2, 4, 6 og 8:
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater
Konklusion

Uddrag
Formål
Formålet med dette forsøg, var at påvise hvorvidt:
1) Behøver en grøn plante lys for at kunne lave fotosyntese?
2) Optager eller udskiller en grøn plante kuldioxid, når den står i mørke?

Teori
Fotosyntesen er den proces, hvor lysenergien fra solen indfanges, og omdannes til en energi som udnyttes af levende organismer.

I plantecellerne, sker fotosyntesen i grønkornene også kaldet kloroplaster. Selve fotosynteseprocessen sker når kuldioxid og vand, omdannes til glukose og ilt.

Processen drives af den lysenergi som udvindes fra solens stråler. Derefter omdannes den til kemisk energi, og indbygges med kulstof i sukkerstoffet kaldet glukose. Ilten er fotosyntesens affaldsstof, men er til gengæld en vigtig del af respirationen.

---

Reagensglas nr. 1: Dette reagensglas indeholder en plante (vandpest), CO2, vand og har desuden adgang til direkte sollys, da den står i vinduet med mulighed for direkte gennemstrømning af sollys.

Farven på væsken (brothymolblåt) påvirkes, da den går fra farven gul til farven blå. Dette sker grundet planten der optager CO2 fra vandet under fotosyntesen  Derfor forventes der et farveskift.

Reagensglas nr. 3: Dette reagensglas indeholder intet CO2, og gør det derfor ikke muligt for planten at lave fotosyntese. Den kan i stedet lave respiration  Ved respiration frigives der CO2.

Resultatet af dette reagensglas, er at BTB’ en ikke har ændret farve fra blå til gul. Dette sker grundet, at planten optager den frigivne CO2

og bruger det til at lave fotosyntese, derfor er reagensglasset igen fyldt med O2. Dette kan ikke bevises, men grundet vores biologiske viden, ved vi, at det er hændt.