Fortolkning | Noter

Indledning
Hvilken forståelse har du efter, at du i analysen af den litterære tekst har afprøvet din fortolkningshypotese?

I skrivehandlingen fortolkning beskriver du, hvordan de mange iagttagelser fra din litterære analyse kan samles i en syntese, en forståelse af teksten som helhed.

De spørgsmål teksten ikke umiddelbart selv giver svar på – tekstens tomme pladser – forsøger du at fylde ud, således at tekstens mening kan formuleres på en ny måde.

Din tekst forholder sig her til tekstens temaer og konklusionerne fra din analyse. Du skal i din fortolkning overbevise læseren om, at din fortolkning bør kunne deles af andre læsere.

Indholdsfortegnelse
Eksempel: Når præsten fortolker Bibelen
Eksempel: Fortolkning af 'Den hvide dame'
Skriveøvelse: Fortolkning af 'Myggestik'

Uddrag
I Biblen fortæller Jesus denne lignelse om sædemanden og kornene: I lignelsen kan vi udlede et betydningsplan af billedplanet ved at finde ligheder. Sædemanden må være Gud, de enkelte sædekorn må være Guds ord.

Guds ord kan lande hos forskellige mennesker: For nogle, "på klippegrund", er de kun spændende for en kort stund, for andre, "mellem tidsler", forsvinder de blandt alt muligt andet

men hos en bestemt gruppe som i teksten er repræsenteret ved den "gode jord", får Guds ord helt afgørende betydning.

At kornene skal læses som ord, kan man kan se af den sidste sætning "den der har ører, skal høre". Det handler ikke om landbrug, men om kommunikation.

I denne fortolkning 'oversættes' et billedplan til et realplan. Præsten fortolker Bibelens fortællinger i sin prædiken på samme vis

som du i dansktimerne fortolker de litterære tekster og formulerer deres indhold på en anden måde. Påstanden her er, at Jesus ikke fortæller om, hvor man skal så sit korn, men om at der er forskel på de, der hører Guds ord.

Dette er den klassiske udlægning af lignelsen. Lignelser har som tekster det særlige 'nemme' ved sig, at man kan fortolke dem et element ad gangen og få en parallel betydning og et ret klart budskab i en anden kontekst frem.

I mange andre tekster og særligt i nyere tekster kan det at fortolke være langt mere kompliceret. Det kan være en ret stor udfordring at afgøre, hvilken kontekst teksten skal læses i.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu