Digtet parabol | Dansk | Analyse og fortolkning | 10 i karakter

Indledning
Flygtninge og indvandrer er et emne der fylder meget i dansk politik. Uenigheden om, om de skal integrere i det danske samfund, eller om de skal sendes hjem til deres hjemland, er kæmpestor.

Tørklæder, tvangsægteskaber, familiesammenføring, ghettoer og bandekriminalitet. Det er ord og begreber som disse, der har domineret den danske indvandrerdebat i efterhånden mange årtier.

Nogle partier går så langt og advarer om, at indvandringen udgør en trussel mod dansk kultur, men vi må ikke glemme at de kommer langvejs fra med helt andre kulturer og erfaringer i bagagen.

Uddrag
I “Parabol” optræder der sproglige figurer. Han benytter sig af flere forskellige gentagelsesfigurer, hvilket skaber rytme i sproget. Fra og med verslinje 1- 4 er der tale om Anafor.

Der står således “VI HAVDE INGEN DANSKE KANALER. VI HAVDE AL JAZEERA. VI HAVDE ALARABIYA. VI HAVDE INGEN PLANER”. Her starter alle sætningerne efter hinanden ens, og er derfor anafor.

Han skriver det samme flere gange for at fastslå, at det de ingen danske kanaler havde. Et andet sted, der optræder anafor, er verslinje 8 og 9. “VI BAD. VI BAD”. Resultatet i at benytte anafor her er, at slå fast, hvor meget religionen spiller ind i deres dagligdag.

I verslinje 7 og 8 er der tale om Espanastrofe. “HVER AFTEN EFTER MADEN BAD VI. VI BAD TIL VI IKKE LÆNGERE KUNNE STÅ PÅ VORES BEN” Grunden til dette er Espanastrofe er

fordi den første sætning slutter med det samme som den næste begynder med. I verslinje 9 forekommer der polysyndeton “VI BAD OG VI BAD OG JEG FIK EN COLA OG KIT KAT”.

Det er det altså fordi flere ord eller sætninger forbundet med konjunktioner bruges som et rytmisk virkemiddel.

Digtet “Parabol” tager meget brug af korte sætninger, også kaldet korte perioder. I moderne digte er det en tendens at man udtrykker sig i ret korte perioder.

Digtet er skrevet med ufuldstændige sætninger. Verslinje 11 “GUDFRYGTIG OG KÆRLIG”. Dette er et eksempel på en ufuldstændig sætning, da der mangler ét eller flere led.

Man mangler i dette eksempel at få at vide hvem, som er gudfrygtig og kærlig. Yahya Hassan har hans helt egen måde at skrive på.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu