Forsøg med Natron | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Fremgangsmåde
- Kvalitative undersøgelse:
- Kvantitative undersøgelse:
Materialer
Data
- Kvalitativt data:
- Kvantitativt data:
Databehandling
Efterbehandling
1. Opskriv og afstem reaktionsskemaet for reaktionen mellem carbondioxid og calciumhydroxid:
2. Begrund ud fra tabel 8 side 43, at bundfaldet skyldes tilstedeværelse af carbonat og ikke hydroxid:
3. Udelukkelse af reaktionsskemaer begrundelse:
4. Beregn massen af afvejet NaHCO3, og det faste reaktionsprodukt. Beregn derefter stofmængden af NaHCO3.
5. Antag, at omdannelsen af NaHCO3 sker som angivet i reaktionsskemaet nr. 3. Hvor stor en stofmængde Na2CO3 dannes der af den anvendte stofmængde NaHCO3? Beregn derefter massen af Na2HCO3, og notér i skema:
6. Antag derefter, at omdannelsen af NaHCO3 sker som angivet i reaktionsskemaet nr. 4. Beregn masserne af NaOH og Na2CO3. Notér i skema:
7. Argumenter for, hvilket reaktionsskema der er det rigtige. Inddrag både de kvalitative og de kvantitative resultater.
8. Tvekulsurt natron kan give fx kager en bismag af soda. Hvordan kan det forklares?
Konklusion

Uddrag
Formål
Formålet med forsøget er at finde ud af hvilke af de 4 reaktionsskemaer, der er det rigtige.

Teori
Natron som også er kaldt natriumhydrogencarbonat er et salt af kulsyre. Formlen for natron er NaHCO3. Natron anvendes som hævemiddel i fx æbleskiver.

Natron kan bruges som hævemiddel, fordi det afgiver gasser ved ophedning, det medfører en kemisk omdannelse af stoffet. Natron kan også buges til neutralisering af syre.

Når vi skal udregne masse (m), molarmasse (M) og stofmængde (n), skal vi bruge formlerne:
M=m/n
m=m•n
n=m/M

Når vi arbejder med kvalitative undersøgelser, så kigger vi på kvaliteten af noget. Derimod når vi arbejder med kvantitative undersøgelser, så er det vægtning på numeriske talværdier.

Når man skal afstemme et reaktionsskema, skal man sørge for at antallet af atomer af de enkelte grundstoffer er det samme på begge sider af pilen.

Nedenfor ses 4 reaktionsskemaer, hvoraf 2 af dem skal afstemmes, så der er lige mange atomer lige mange atomer af de enkelte grundstoffer på hver side. Hvor de to andre reaktioner allerede er afstemt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu