Forplantning og hormoner | Opgave

Indholdsfortegnelse
Opgave 2. LH-receptordefekt
1. Beskriv receptorproteinets struktur. Inddrag figur 1.

2. Forklar, hvorfor LH-receptoren kun findes i cellemembranen i bestemte celler, selvom genet for receptoren findes i alle celler.

3. Angiv aminosyrerækkefølgen i det protein, det viste udsnit af mutant-allelen koder for. Inddrag figur 2.

4. Forklar, hvorfor den viste punktmutation medfører, at LH-receptoren bliver inaktiv. Inddrag figur 1.

5. Forklar, hvorfor personer, der er heterozygote med hensyn til genet for LH-receptoren, har normal kønsudvikling, se figur 3.

Opgave 2. Kemisk sterilisation af hunde
1. Forklar hvorfor deslorelin kan bindes til samme receptorer som GnRH. Inddrag figur 1.
Figur 2 viser den naturlige regulering af kønshormonproduktion. Deslorelin påvirker denne regulering.

2. Forklar, hvorfor halvdelen af hanhundene fik indsat et tomt implantat under huden.

3. Forklar stigningen i LH-koncentrationen efter indsættelse af implantatet med deslorelin, se figur 3. Inddrag figur 2.

4. Forklar, hvorfor hanhunde bliver midlertidig sterile, når de behandles med deslorelin.
Inddrag figur 2.

5. Vurder, hvor lang tid hanhunde kan forventes at være sterile efter indsættelse af et implantat med desloreling. Inddrag figur 3.

Uddrag
1. Beskriv receptorproteinets struktur. Inddrag figur 1.
På figur 1 ses et udsnit af cellemembranen, hvori vi ser LH-receptoren. På den ene side af cellemembranen sidder NH2 og på den anden side COOH.

Når man generelt skal kigge på proteiners struktur, skelner man mellem 4 forskellige. Den primære, sekundære, tertiære og kvarternære struktur.

Den primære struktur er rækkefølgen af aminosyre. Vi kan på figur 1 aflæse, at den primære struktur består af 699 aminosyre.

Derudover kan vi også på figur 1 se en spiralstruktur, som er de blå snoninger, som er alfa-helixer i cellemembranen, hvilket kendetegner den sekundære struktur.

Det tredje niveau som er proteinets tertiære struktur, beskriver den overordnede strukturform. Det vil sige at vi i dette tilfælde ser den ved at snoningerne, altså alfa-helix-strukturen foldes sammen til en mere kompakt strukturform.

2. Forklar, hvorfor LH-receptoren kun findes i cellemembranen i bestemte celler, selvom genet for receptoren findes i alle celler.

Vi ved fra ovenstående informationer at LH-receptoren findes i cellemembranen, i æggestokkendes celler og i testiklernes Leydigske celler.

De fleste af menneskes hormoner, bliver udskilt fra nogle endokrine kirtler. Disse hormoner der bliver udskilt har til formål at ramme nogle bestemte målceller, som skal have en receptor.

Hormoner der eksempelvis skal ramme i æggestokkendes celler og testiklernes celler, har ikke noget formål andre steder.

Derfor vil det være spild arbejde og energi for kroppen, at danne receptorer andre steder i kroppen, end hvor hormonerne skal ramme.

Der er fundet forskellige mutationer i genet for LH-receptorproteinet. Hos en patient findes en punktmutation, hvor der er indskudt et ekstra nukleotid, se figur 2.

Patienten har kromosomsammensætningen 46, XY, men er fænotypisk en pige. Patienten har dog små testikler i bughulen.

Forskellige analyser viser, at årsagen til den fejlagtige kønsudvikling er, at LH-receptorerne er inaktive. Dette medfører blandt andet, at de Leydigske celler ikke producerer testosteron.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu