Formørkede kræfter | Noter Analyse | Inger Støjberg

Indholdsfortegnelse
Forløbet om sprog og retorik
- Tekster
- Andet materiale:
- Forløbets fokuspunkter:
- Kommunikationsmodellen
- Det retoriske pentagram
- Emne:
- Afsender:
- Modtager:
- Omstændigheder/kontekst:
- Sprog:
- Talegenrer: Den politiske tale og lejlighedstalen
- Den politiske tale
- Lejlighedstalen
- Toulmins argumentationsanalyse
- Argumenttyper
• Tegnargument:
• Årsagsargument:
• Klassifikationsargument/mængdeargument:
• Generaliseringsargumentet
• Ekspertargumentet:
• Erfaringsargumentet
• Udbredelsesargumentet:
• Ad hominem-argumentet:
• Glidebaneargumentet:
• Ordvalgsargumentet:
- Sproglige virkemidler
- Troper
• Metaforer
• Sammenligning
• Besjæling
• Personificering
• Symboler
• Hyperbler
• Eufemismer
- Gentagelsesfigurer:
• Anafor
• Epifor
• Pleonasme
• Assonans
• Allitteration
- Dramatiske figurer:
• Udråb
- Modsætningsfigurer
• Antitese
• Paradoks
• Oxymoron
- Stilleje og sprogtone
- Stilniveauer
- Forvægt og bagvægt
- Forvægt:
- Bagvægt:
- Forfelt
- Forløbet om Mellemkrigstiden
- Tekster:
- Fokuspunkter:
- Forløbet om medier
- Tekster
- Andet materiale:
- Fokuspunkter:
- Nyhedskriterierne:
- Fake news:
- Målgrupper/personas:
- Forløbet om realisme
- Tekster
- Andet materiale
- Fokuspunkter
- Dokumentarfilm:
- Forskellige genrer inden for dokumentargenren:
- Om fakta og fiktionskoder i dokumentarfilm
- Forløbet om krop og køn
- Tekster
- Andet materiale:
- Fokuspunkter
- Cripteoriens begreber:
- Forløbet om skjulte budskaber
- Tekster:
- Fokuspunkter:
- Forløbet om hævn
- Tekster:
- Andet materiale:
- Forløbets fokuspunkter:

Uddrag
Emne: Det overordnede emne, som teksten omhandler, og som derfor er fokus i teksten. Emnet kan også være et budskab, taleren ønsker at overbevise om.

Afsender: Afsenderen og dennes holdninger og baggrund vil have betydning for talen.

Modtager: Der kan være både en reel modtager og en intenderet modtager af talen. Nogen gange må man resonere sig frem til, hvem modtageren er.

Omstændigheder/kontekst: Der kan være nogle omstændigheder uden for teksten, som har betydning for talen

eksempelvis nogle historiske eller samfundsmæssige omstændigheder, forholdet mellem afsender og modtager, og det medie talen er beregnet til.

Sprog: Sproget i teksten kan variere i forhold til eksempelvis formalitet, og de appelformer der anvendes i teksten.

---

Den politiske tale
Denne type tale har til formål at overveje politiske spørgsmål, fx økonomi eller krig.

Hermed diskuteres fremtidige handlinger, og publikums rolle er at træffe beslutninger på baggrund af de argumenter, der bliver fremsat.

I antikken blev denne type taler holdt på eksempelvis Athens’ pladser, hvor alle frie mænd havde mulighed for at tale og diskutere politiske spørgsmål – det var sådan

vores demokrati opstod. I dag hører den politiske tale typisk hjemme i politiske institutioner, fx Folketinget.

Politiske taler gør brug af alle tre appelformer, idet talen både skal overbevise ud fra fornuft (logos), følelser (patos) og troværdighed (etos).

Lejlighedstalen
Denne type tale holdes ved mærkedage eller højtidelige lejligheder og ceremonier.

Lejlighedstalen skal ikke overbevise eller sætte nogen bestemt handling i gang. I stedet bruges lejlighedstalen til at udtale ros eller kritik

samtidig med at den kan udtrykke nogle fælles værdier i samfundet og dermed skaber engagement og sammenhold blandt tilhørerne.

I antikken kunne en lejlighedstale fx være en gravtale eller en hyldesttale for hjemvendte krigere. I dag findes der mange typer af lejlighedstaler, fx nytårstale, festtale, takketale, dimissionstale osv.

Lejlighedstalen bygger hovedsagelig på brugen af patos, da den forsøger at tale til publikums følelser, og etos, da taleren ønsker at fremstille sig selv som troværdig og tillidsvækkende.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu