Indholdsfortegnelse
1. Redegør for hvad er segmentering?
2. Redegør for hvad formålet er med segmenteringsprocessen?
3. Redegør overordnet for hvem der er konsumenter til et bestemt produkt?
4. Redegør for hvad bruges Conzoom og Gallup Kompas til?
5. Redegør for SMOK-modellen. Hvad indgår i SMOK-modellen, og hvad bruges den til?
• Beskriv ganske kort jeres Varegruppen, således, at læseren får en indsigt i den.
• Udarbejd et EFU model for Varegruppen.
7. Hvilken type fokus har jeres varegruppe? Bredt eller smalt fokus på en målgruppe.
8. Foretag nu en segmentering af kunder til jeres produkt eller serviceydelse hertil skal I anvende et segmenteringsskema. I skal arbejde med min. 2 og max. 3 segmentgrupper i jeres skema. (I kan se eksempler fra tidligere opgaver i mappen)
9. Anvend de relevante valgkriterier som: Sociodemografiske variable, Adfærdsmæssige variable og Psykografiske variable, Online segmenterings variable Sociodemografiske variable
10. Udarbejd en SMOK model på de segmenter I har arbejdet med i jeres skema.
11. På baggrund af jeres SMOK model skal I nu udvælg den operationelle målgruppe. Dvs. det er det segment I vurdere der vil være varegruppens primære målgruppe.
12. I skal nu argumenter for jeres valg af den primære målgruppe (operationelle målgruppe) fra SMOK.
13. I skal nu finde frem til hvilken gruppe som jeres primære målgruppe (operationelle målgruppe) passer bedst med i enten Conzoom eller Gallup Kompas.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
- Conzoom er en datadrevet segmenteringsmodel, som bruge til at inddele og beskrive de forskellige hustande og deres beboere som forbruger og beboer.

Med conzoom værktøjet ved vi meget om mange, men det ikke alt vi ved.

Segmenteringsmodellen identificerer ikke hver enkeltperson, men afdækker træk og tendens, som måles på kryds og tværs. Segmentering, som anvendes i vores samfund er, med formålet til gavn for vores udvikling og fælles forståelse for den enkeltes adfærd og behov.

- Gallerups kompas er et værktøj, som bruges til at dele borgerne ind i 9 segmenter. Gallerups kompasset er baseret på spørgsmål, som giver indsigt til forbrugerens holdninger, livsstil og værdier. kompasset inddeler befolkningen i et værdikort, hvor der i alt er 32 værdier.

værdikortet er opdelt, at de moderne mennesker går i den positive x akses retning, og de traditionelle mennesker går i den x aksen negativ retning. så er der de fællesskabsorienterede mennesker, som går ud af y aksen i den negativ retning, og de individorienterede, som går ud af y aksen i den positiv retning.