Indholdsfortegnelse
1. Præsenterdebatindlægget.
2. Anvend det retoriske pentagram på debatinglægget(modtager,afsender,emne, situation og sprog).
3. Hvad er afsenderens hovedpåstand? Hvordan begrunder han den?
4. Find eksempler på patos, logos og etos-og forklar, hvad de anvendes til i debatindlægget.
5. Overvej, om der er et særligt ordvalg i debatindlægget- og hvad dette gør for stemningen i teksten.
6. Find eksempler på sproglige figurer(gentagelser,modsætningerog/eller dramatiske figurer) og overvej, hvad disse gør for teksten.
7. Find eksempler på billedsprog (metaforer,sammenligninger,symboler, besjælinger og/eller personificeringer) og overvej, hvad disse gør for teksten.
8. Overvej om der tale om en tekst med høj/normal eller lavstil-og begrund dit svar.
9. Overvej, om afsenderen får overbevist dig om sin hovedpåstand.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
På kolumne 4 linje 11 Palle påstår, at : ” Der er stor kvalitetsforskel mellem den viden, dannelse og erkendelse, som skolerne leverer videre til næste generation i god undervisning, og den information, Facebook videregiver til sine brugere.

Eleverne går i skole for at lære begreber og teorier, men nogle flygter hurtigt bort fra virkeligheden med et socialt fix på Facebook, uden at lærerne kan kontrollere det, hvorfor situationen er ude af kontrol.”

Dette citat viser, at lærere og facebook har meget forskellige måder at uddanne studerende på.

Mange af dem kommer for at studere i skolen, men på grund af det faktum, at programmet ikke er interessant, eller at læreren ikke kunne levere det til eleven, går studenten fra den virkelige verden ind i den virtuelle verden, hvor alt er fint.

Men før eller senere er der en tilbagevenden til den virkelige verden og meget ofte syg af de skrøbelige børns psyke.

Hvordan kan vi løse dette problem? På kolumne 6 linje 4 undervisningsminister Christine Antorini foreslår at : ” et forbud mod Facebook og andre reklamefinansierede digitale tjenester i timerne og påbud om opsætning af filtre for at holde dem ude af skolerne”.

Men selv Palle siger (kolumne 6 linje 9), at: ” Forbud virker ikke, siger folk, men det gør filtre og dialog heller ikke, men tre indgreb imod Facebook og andre digitale netværk på én gang: Forbud, filtre og dialog virker. Uden indgreb har vi den situation, vi har i dag, hvor f.eks. Facebook har taget magten fra lærerne og eleverne, og det er en uholdbar situation, hvor millioner af læringstimer går til spilde. ”

Dette problem vil derfor ikke blive løst, da både lærere og studerende forbliver under Facebook. Og jeg er sikker på, at Facebook ikke går i forbud mod brug, da det mister milliarder af kroner på dette