Floder og energi | Naturgeografi Rapport

Materiale:

 • Kan Egypten og Etiopien enes om Nilen: Artikel
 • Ppt: Nilen og landbruget langs den
 • Øvelse Dæmningsbyggeri med svar
 • Eksperiment med vandkraftværk
 • Øvelse hvordan fungerer et vandkraftværk
 • Ppt: Oplæg om floder ny

Indholdsfortegnelse
1. Redegør for eksperimentet med vandkraftværk – vedlæg billeder.
2. Forklar hvorfor der er opstået en konflikt mellem Egypten og Etiopien i forbindelse med bygningen af Great Renaissance Dam.
3. Diskuter hvordan den ovennævnte konflikt mon kan løses – inddrag her statistik fra Globalis (globalis.dk – gå ind under statistik). Her vælger I et par statistiske mål, som I mener kan belyse spørgsmålet, og sammenligner Egypten og Etiopien herudfra.
Materiale:

Uddrag
Vandkræftværk er et kraftværk der producere elektrisk ved hjælpe af vandkraft. For at finder ud af hvor meget er den potentiel energi (Epot) så har vi lavet en lille forsøgsopstilling i klassen og det er at vi har bruget potentiel energi formal til at beregne den potentiel energi.

Epot = m * g * h. Den måles i kg*m2/sek2.
m= er massen i kilo og så regner man den ved at finder ud af rumfanget af Reservoir.
g= er tyngdeaccelerationen som er 9,82m/sek2
h= Faldhøjde i meter
Først og fremmest vi har målet længde, bredde og højden af figuren og konverterede den til m:
Længde:60cm - 0,6m
Bredde: 30cm - 0,3m
Højden: 20,7cm - 0,207m

Bagefter har jeg beregnet rumfanget af kassen og det med at gange længde med bredde og med højden (b*l*h) så fik jeg 0,0372 m2 og for at kunne konverterede m2 til kg skal jeg først konverterede den til ton. 1m2 vand vejer 1 ton så 0,0372m2 er 0,0372t og så bagefter gangede jeg den 1000 så fik jeg 37,26kg.

Faldhøjden var 100cm så jeg konverterede den til m og den var 1m.
Til sidste har jeg beregnet potentiel energi formal og det er 37,26*9,82*1= 368,582J

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
 • Opgaven kvalitetstjekkes
 • Vent op til 1 time
 • 1 Download
 • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
 • Adgang nu og her
 • 20 Downloads
 • Ingen binding
 • Let at opsige
 • Adgang til rabatter
 • Læs fordelene her
Få adgang nu