Formål

Formålet med øvelsen er at undersøge den mekaniske energi af en basketball, der falder og hopper op adskillige gange. Hvis der sker et tab i mekanisk energi, når basketball’en rammer jorden, skal det undersøges, hvordan den mekaniske energi aftager for hvert hop. Endelig skal det undersøges, om basketball’en bliver varmere, når den ligger stille på gulvet.

Apparatur

Basketball, LabPro med ultralyds-sensor, køkkenvægt.

Fremgangsmåde:

Vi starter med at forbinde ultralydscensoren til en LabPro ca. 120 cm over gulvet, hvorefter vi sætter det til en computer og åbner LoggerPro.

Nu måler vi basketball´ens masse til 0,551 kg. Dette tal indsætter vi i ”Data/Brugerparametre” sammen med tyngdeaccelerationen, g, som er 9,82.

Herefter laver vi en tidsbaseret måling med en varighed på 5 sekunder og en prøvehastighed på 30 Hz. Vi sletter ”acc”-kolonnen og ”hastighed”-grafen og omdøber ”hastighed”-kolonnen til ”v”.

Ultralydscensoren måler afstanden fra censoren til bolden. Denne afstand kaldes ”Position”. Når bolden falder nedad, bliver ”Position” større, og når den hopper op igen, bliver ”Position” mindre.

Ved hjælp af LoggerPro finder vi boldens hastighed, og i programmet klikker vi på ”Filer/Indstillinger for…” og gør så der står ”3” i feltet ”Antal punkter for afledt beregning”.

Nu holder vi bolden ca. 15 cm under ultralydscensorens klikfelt, og trykker på ”Opsaml” Når censoren begynder at sige klik, slipper vi bolden og fjerner vores arme. Det gentager vi, indtil vi får den perfekte måling.

Indholdsfortegnelse
Formål
Apparatur
Opstilling:
Teori:
Fremgangsmåde:
Måldata:
Databehandling:
Fejlkilder:
Konklusion:

Uddrag
Overfor ses en tabel med kolonnen "n", som er antallet af gange basketball’en har ramt gulvet. Vi ønsker en kolonne med ”n”, derfor laves en manuel kolonne med n som både navn og kaldenavn. Derefter skrev vi antal gange den ramte jorden, som kan ses på grafen. Da der er 5 ”toppe” i vores tilfælde skrives der 0, 1, 2, 3 og 4.

Ved siden af ”n” laves der en mere manuel kolonne med både navnet og kaldenavnet men enheden J. Her ses gennemsnittet, i det her tilfælde middeltallet for hver ”top”, der vises på grafen. Middeltallet er den gennemsnitlige mekaniske energi imens bolden var i luften.

Som der ses på tabellen, bliver den gennemsnitlige mekanisk energi mindre og mindre, da jo mere bolden rammer gulvet jo mindre bliver energien.