Mekanisk energi | Fysik

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori:
Fremgangsmåde:
Beregninger:
Resultater:
Diskussion:
Konklusion:
Opgaver:
- opgave 1054
- opgave 1056
- opgave 1058
- opgave 1060

Uddrag
DISKUSSION:
Det kan være udfordrende for personen, der kaster at kaste bolden så den er på linje med linealen. Dette gør, da LoggerPro ikke kan vurdere afstand fra kameraet, at den bane, der bliver lavet på programmet, ikke er 100% korrekt.

Men omvendt, da det lige præcis er et menneske, der holder linealen, kan det snildt ske, at linealen ikke bliver holdt stille under hele forsøget. Hvorfor der igen kan være mulighed for måleusikkerhed fra LoggerPros side.

KONKLUSION:
Konklusionen er, at den mekaniske energi er konstant i forhold til en bold i bevægelse fordi, når bolden stiger i højden, genereres der mere potentiel energi, men mindre kinetisk energi. Derfor udlignes de to energiformer hinanden. Det samme sker når bolden falder. Så stiger den mekaniske energi, mens den potentielle energi falder.

Få adgang til hele opgaven