Mekanisk energi – Bevarelse | Fysik rapport

Formål:
Vi vil i dette forsøg undersøge, hvad den samlede mængde energi er, når man har et lod hængende som et pendul. Den samlede mængde (summen) af potentiel og kinetisk energi vil tilsammen udgøre den mekaniske energi.

Udførelse:
Til at begynde med vil vi veje loddet (m_lod) og måle dets diameter(d_lod). Vi vil veje loddet, fordi det skal bruges til vores udregning af både kinetisk og potentiel energi. Så vil vi måle højden fra midten af loddet og ned til vores nulpunkt, når det hænger frit lige ud for fotocellen (h_0). Derefter trækkes loddet op til en svingning, og højden fra loddets midte ned til bordet måles.
Man indstiller impulstælleren til at tælle hvor lang tid, det vil tage loddet at komme forbi fotocellen. Tælleren registrerer dette og tiden skal bruges til udregningen af kinetisk energi. Når vi har lavet dette forsøg, kan man gøre det om igen, og vi lavede det syv gange.
Den første udregning vi gjorde, var at udregne den potentielle energi i bund. Det er den konstante potentielle energi, og den vil være det samme gennem hele forsøget.
Derefter udregnede vi den potentielle energi for start ud. Her skal man regne den ud fra hver gang, man vælger en ny højde, når pendulet skal svinge. Man bruger samme formel som før, men man indsætter i stedet den højde, man vil slippe loddet fra, hvor man før regnede med loddet i beliggenhedstilstand.
Nu vil vi så regne den kinetiske energi ud, hvor vi skal udregne hastigheden, før vi kan sætte det ind i vores formel. Det fungerer således, at man sætter sin impulstæller til at måle den tid, det tager for vores lod om at komme igennem fotocellen. Vi skal bruge tiden til at regne hastigheden ud med, og så skal vi bruge diameteren på vores lod. Loddet fungerer som strækning i tids-udregningen. Hastigheden indsættes så i formlen, når man vil finde kinetisk energi.

Igennem forsøget skal man kun svinge loddet en gang. Man kan regne den potentielle energi før forsøget, når bare vi har værdierne såsom vægt på loddet, tyngdeaccelerationen og højde fra nulpunkt til midten af loddet.

Opgavebeskrivelse
Opstilling og apparatur:
Det du skal bruge:
- Målebånd
- Stativ
- Fotocelle og impulstæller
- Fiskegarn (el. lign, til at binde loddet op)

Indholdsfortegnelse
Formål:
Princip:
Ide/teori:
Opstilling og apparatur:
Udførelse:
Resultater:
Resultatbehandling:
Afvigelse:
Fejlkilder:
Konklusion:


Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu