Indledning
Energi er et yderst vigtigt begreb indenfor fysikfaget. Energi findes i mange forskellige energiformer.

Der er fem former for energi, jeg vil tage op i dag.. Disse er som følger: Potentiel energi, Kinetisk energi, Termisk energi, Kemisk energi, og Strålingsenergi.

Uddrag
Potentiel energi skrives med formlen Epot =m x g x h. E er effekt, hvilket indgår i alle formler for energi. m er masssen målt i kg, g er tyngdeaccelerationen og h betegner højden.

Når et legeme ligger højt har det energi der kan udløses, når det falder ned. Et helt normalt eksempel på potentiel energi, som jeg selv har oplevet

er f.eks. hvis jeg taber en hammer ned over mine fødder, eller taber en bold. Potentiel energi er altså noget jeg laver i min hverdag.