Energi | Rapport | Noter

Indledning
Energi er et yderst vigtigt begreb indenfor fysikfaget. Energi findes i mange forskellige energiformer. Der er fem former for energi, jeg vil tage op i dag..

Disse er som følger: Potentiel energi, Kinetisk energi, Termisk energi, Kemisk energi, og Strålingsenergi.

Potentiel energi skrives med formlen Epot =m x g x h. E er effekt, hvilket indgår i alle formler for energi. m er masssen målt i kg, g er tyngdeaccelerationen og h betegner højden.

Når et legeme ligger højt har det energi der kan udløses, når det falder ned. Et helt normalt eksempel på potentiel energi, som jeg selv har oplevet

er f.eks. hvis jeg taber en hammer ned over mine fødder, eller taber en bold. Potentiel energi er altså noget jeg laver i min hverdag.

Indholdsfortegnelse
Potentiel energi
Kinetisk energi
Bevarelse af den mekaniske energi
Ændring af den mekaniske energi
- Kinetisk energi:
- Potentiel energi:
- Mekanisk energi:
- Elektrisk energi:
- Stråling energi:
- energi. .(wikipedia)
- Termisk energi:
- Kerne energi:
- Kemisk energi:
Opsamling
Mekanisk energi og arbejde
- Mekanisk system:
- Mekanik:
- Arbejde:
Opsamling
Energi
Mekanisk potentiel energi
Kinetisk energi
Mekanisk energi
Elektrisk energi
Termisk energi
Kemisk energi
Elektromagnetisk stråleenergi
Kerneenergi
Energi kæder eks. Side 134
Energi bevarelse
Energi kvalitet
Energi forbrug

Uddrag
Kinetisk energi
Den kinetiske energi afhænger af hastigheden og hvis den potentielle energi ikke ændres går kraftens arbejde kun til at øge den kinetiske energi.

Bevarelse af den mekaniske energi
I et isoleret system er den mekaniske energi konstant, da der ikke udføres noget arbejde på systemet, af ydre kræfter.

Et isoleret system er altså hvor genstanden ikke er påvirket af andre kræfter end tyngdekraften, som er en indre kraft i systemet.

Selvom genstanden er påvirket af ydre kræfter kan den mekaniske energi være bevaret, da det samlede arbejde udført af de ydre kræfter er 0.

Der udføres derfor ikke noget ydre arbejde på genstanden, og den mekaniske energi er bevaret. Hvis den mekaniske energi er bevaret får vi samme værdi for i forskellige højder.(h1 og h2)

---

Ændring af den mekaniske energi
Hvis ydre kræfter udfører et arbejde på genstanden sker der en ændring af den mekaniske energi.

Den resulterende ydre kraft i vejens retning kaldes Fydre. Hvis Fydre er forskellig fra 0, og genstanden bevæger sig stykket s, udfører den ydre kraft arbejdet, Aydre.

Her går arbejdet til at ændre genstadens mekaniske energi. Hvis den mekaniske energi ved begyndelsesstedet er og ved slut, gælder at
Hvis vi indsætter formlerne for kinetisk og potentiel energi i formlen ovenfor får vi

Den ydre krafts arbejde kan være både positiv og negativ. Hvis Aydre er større end 0, stiger den mekaniske energi, og hvis Aydre er mindre end 0, falder den mekaniske energi.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu