Indledning
I min analyse af talen ”floder af blod” af advokat Rasmus Paludan, afholdt den 1. oktober 2016 ved en demonstration arrangeret af For Frihed, har jeg fokuseret på talens indhold, talens argumentation, diskurser samt talens sproglige virkemidler.

Jeg vil bruge ciceros pentagram til at analysere talens indhold. Afsenderen af talen er Rasmus Paludan, som er taleren, samt organisationen For Frihed som har arrangeret demonstrationen hvor talen bliver afholdt.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Jeg vil bruge Toulmins argumentationsmodel til at kigge på opbygningen af argumentationen i talen.

Et eksempel på en påstand er ”Vores gader og stræder vil blive forvandlet til floder af blod og de fremmede fjenders blod vil ende i kloakken, hvor de fremmede fjender hører hjemme” (s.6 l.5-7).

Belægget til hans påstand er ”de fremmede fjender er kun omkring 240.000 kampdygtige, men alle militære studier fra de fremmede fjenders hjemlande viser

at de fremmede fjender er kujoner og dårlige soldater” (s.6 l.7-8). Hjemlen er derfor at vi vil vinde over de fremmede fjender, da vi har bedre soldater.

Det er muligt at lave en diskursanalyse, for at se nærmere på sproget og dets betydning for vores forståelse af virkeligheden, der er i fokus.

Talen har en nationalistisk diskurs, da nogle af de primære emner i talen er fædrelandet, tradition og fællesskab. Nodalpunktet er indvandrere og den tilhørende ækvivalenskæde lyder ”fjenden” (s. 3 l.10)

”fremmede fjender” (s.3 l.18), ”mørkklædte blinde vejledere” (s.3 l.19), ”kriminelle mennesker” (s.3 l.25), ”kujoner” (s.6 l.8), ”dårlige soldater” (s.6 l.8), ”primitive mennesker” (s.6 l.9)

”ynkelige uslinge” (s.6 l.11)”. Ækvivalenskæden italesætter indvandrerne som noget dårligt og skaber derved en negativ diskurs.

Der er gjort brug af sammenligninger i talen. Et eksempel herpå er ”mennesker der af egen drift bestemmer, at de ikke vil begrænse sig i deres forplantning, men at de som kaniner vil føde mange flere børn, end der er mad til…” (s.4 l.4-5).