Fitnesscenter | Kap 1 test | Afsætning

Opgavebeskrivelse
Et stort fitnesscenter ønsker at undersøge, om medlemmerne er tilfredse med åbningstiderne eller om de skal ændres. Derfor vil bestyreren af centret spørge 50 af de cirka 4500 medlemmer om deres holdning til åbningstiderne.

- Hvordan kan bestyreren udtage en stikprøve blandt medlemmerne ved simpel tilfældig udvælgelse? Forklar, hvad de konkret skal/kan gøre.

- Hvordan kan det give anledning til problemer med undersøgelsen, hvis bestyreren vælger at udtage stikprøven ved simpel tilfældig udvælgelse?

- Forklar, hvordan du vil udtage en stikprøve på 50 blandt medlemmerne ved hjælp af stratificeret udvælgelse. Hvilke fordele og ulemper er i den givne situation (dvs. fitnesscentrets ønske om at undersøge medlemmernes tilfredshed med åbningstiderne) forbundet med denne metode?

- Forklar ligeledes, hvordan du vil udtage en stikprøve på 50 blandt medlemmerne ved hjælp af klyngeudvælgelse. Hvilke fordele og ulemper er i den givne situation forbundet med denne metode?

- Hvilken udvælgelsesmetode finder du mest hensigtsmæssig i den givne situation og hvorfor?

- Fitnesscenteret er som sagt interesseret i at undersøge medlemmernes tilfredshed med åbningstiderne. Formuler for hver af de 4 spørgsmålstyper eksempler på spørgsmål, som fitnesscenteret kan stille medlemmerne.

- Hvad skal fitnesscenteret særligt være opmærksomme på, når de udformer spørgeskemaet til medlemmerne?

Uddrag
Hvordan kan bestyreren udtage en stikprøve blandt medlemmerne ved simpel tilfældig udvælgelse? Forklar, hvad de konkret skal/kan gøre:

Virksomheden kan gå ind i deres database hvor de kan finde deres sekundære datakilder. Så kan de gå ind i et program og sige at programmet skal tage et tilfældigt tal fra 1 til 4500.

Hvis tallet bliver 2567 går de så ind i databasen og ser hvilken kunde der har det nummer og vælger så den. Det fortsætter de så med indtil de har gjort det 50 gange.

Og så har de 50 forskellige personer der har haft lige stor chance for at blive trukket. Det er også ligesom i lotto, at der bliver valgt et tilfældigt tal. En anden ting kunne være at de stod ude foran centeret og så hver 10 person der går ind i centeret foretager de et personligt interview.

---

Hvordan kan det give anledning til problemer med undersøgelsen, hvis bestyreren vælger at udtage stikprøven ved simpel tilfældig udvælgelse?:

Problemet kan være at der er stor mangel på repræsentativitet. Det kan være de er så uheldige at 45 ud af de 50 som de spørg er mænd. Det vil ikke give et vellignende miniaturebillede af hele populationen.

Derudover kan der ske bortfald som er respondenter som ikke svarer, hvilket kan føre til lav svarprocent. Det er også meget tidskrævende, samt dyrt.

---

Forklar, hvordan du vil udtage en stikprøve på 50 blandt medlemmerne ved hjælp af stratificeret udvælgelse. Hvilke fordele og ulemper er i den givne situation (dvs. fitnesscentrets ønske om at undersøge medlemmernes tilfredshed med åbningstiderne) forbundet med denne metode?:

Jeg ville opdele populationen i strata ud fra køn, alder og geografi og så udvælge et antal respondenter fra hver strata sådan at alderssammensætningen og kønsfordelingen i stikprøven svarer til fordelingen i hele populationen.

Fordele ved dette er at de vil få svar fra mange forskellige aldersgrupper og køn som træner i fitness-centreret og som nok også har forskellige opfattelser af hvornår de synes fitnesscenteret skal åbne, og man ville få et meget præcist resultat.

En af ulemperne ved dette, er at det kan være svært at analysere resultaterne ift. hvis man f.eks. valgte simpel tilfældig udvælgelse

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu