Fitnessbranchen | Afsætning | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser det danske marked for fitness. Inddrag bilag 1 og 2 i din besvarelse. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inkl. mellemrum.

Opgave 2
Udvælg og analyser 2-3 relevante forhold der påvirker virksomhederne på det danske fitnessmarked.

Opgave 3
Analyser konkurrencesituationen for fitnesscentrene i Danmark.

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
1. Kunderne vægter mange periferiydelser frem for lav pris i fitnesscentrene.
2. Der er lave indtrængningsbarrierer i fitnessbranchen.
3. Et abonnement i et fitnesscenter er et overvejelseskøb.

Besvarelsen af opg. 4 må maksimalt fylde 2400 anslag inkl. mellemrum.
1. Kunderne vægter mange periferiydelser frem for lav pris i fitnesscentrene
2. Der er lave indtræningsbarrierer i fitnessbranchen
3. Et abonnement i et fitnesscenter er et overvejelskøb

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af spørgsmål 1-4 samt tilhørende bilag bedes du identificere en udfordring for en selvvalgt aktør i fitnessbranchen. Diskuter mulige løsninger til den valgte udfordring.

Uddrag
Det danske marked for fitness er i rivende udvikling, hvilket blandt andet kan bemærkes på væksten, hvad angår antallet af fitnesscentre, der er steget kraftigt den seneste årrække.

Udbyderne på det danske fitnessmarked kan defineres som servicevirksomheder; Mere specifikt vil det sige, at de tilbyder en ydelse også kaldet et uhåndgribeligt produkt.

I dette tilfælde gælder det, at konsumenten kan betale for at komme ned og træne i det pågældende fitnesscenter. Denne ydelse tilbydes til konsumenterne på B2C-markedet.

I Danmark er markedet i høj vækst, hvilket understreges ved antallet af kommercielle fitnesscentre, der siden 2006 er steget fra 330 til knap 900. Antallet er altså mere end fordoblet, hvilket bevidner om den positive udvikling på markedet.

Man anslår at 1 million danskerne på nuværende tidspunkt er indehavere af et fitnesskort. Populariteten for fitness kommer blandt andet fra danskernes store fokus på sundhed, der får flere og flere til at melde sig ind i et center.

Desuden gør en individualiseringsbølge sig gældende blandt den danske befolkning, hvor man som individ er sit eget projekt, hvilket ydermere har en positiv indvirkning på den opadgående udvikling på markedet.

Jf. bilag 3, figur 2 kan det desuden ses, at private/kommercielt organiserede aktiviteter har været stigende den seneste årrække, hvilket igen understreger at fitnessmarkedet er inde i en positiv udvikling.

---

Til analysen af relevante faktorer som påvirker virksomhederne på det danske fitnessmarked, vil jeg benytte mig af omverdensmodellen.

Denne model benyttes fremfor eksempelvis PEST og PESTEL modellen, idet omverdensmodellen er mere omfattende og essentiel med hensyn til denne opgave.

Formålet med analysen er at identificere og imødekomme de muligheder samt trusler, der befinder sig i virksomhedernes omverden.

Fitnesscentrenes mest essentielle katalysator til at opnå deres mål og få succes er deres kunder, hvorfor de er særdeles afhængige af dem;

Af denne grund er det nødvendigt med et stort fokus på at opfylde kundens behov og ønsker, således de kan skabe value proposition og opnå loyale kunder, der bliver ved med at være medlem i fitnesscenteret - dvs.

at de sikrer, at kunden foretager et såkaldt ”genkøb” ved at betale for det pågældende medlemskab igen og igen. Forudsat at virksomheden formår at opfylde kundens behov og ønsker vil denne udgøre en mulighed for virksomheden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu