Fatamorgana AS | VØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 50%
- Virksomhedsanalyse

Spørgsmål 1.1 - 1.6
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Fatamorgana A/S.
1.2(15%)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
1.3(10%)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.
1.4(5%)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.
1.5(5%)
Forklar, hvordan Fatamorgana A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
1.6(5%)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Fatamorgana A/S bruger.

Opgave 2 15%
- Rapportering

Spørgsmål 2.1 - 2.3
2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Hjemdesign ApS skal udarbejde en årsrapport.
2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Hjemdesign ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.
2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Hjemdesign ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

Opgave 3 20%
- Kalkulation og indtjening

Spørgsmål 3.1 - 3.4
3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et rullebord.
3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af Home Inspiration A/S.
3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et rullebord.
3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et rullebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

Opgave 4 15%
- Resultatbudget

Spørgsmål 4.1 - 4.2
4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Lotte Olsens bolig- og livsstilsbutik.
4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgettets indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Fatamorgana A/S er en dansk design- og handelskoncern, der etablerede sin første butik i 1973. Virksomheden er funderet på stærke familieværdier og er i dag ejet og drevet af 2. generation.

Sortimentet består af varegrupperne: interiør, papirvarer, gaveindpakning, hobby, køkken og legetøj. Få varer er fast sortiment, mens resten af varerne er sæsonvarer, som sælges i butikkerne i meget kort tid.

Priserne er på et rimeligt niveau, mens designet tydeligt afspejler feminine værdier. Butiksindretningen er bygget op omkring ”slangeprincippet”.

---

Virksomhedens indtjeningsevne har udviklet sig positivt i perioden 2015/16 til 2017/18. Dette ses på overskudsgraden, der er steget fra 11,4% i 2015/16 til 12,8% i 2017/18. Dette er en stigning på 1,4%.

Virksomhedens varer forbrug er i samme periode steget med 73% det har påvirket deres omsætning positivt, da deres omsætning er steget med 104% i perioden.

Virksomhedens eksterne omkostninger er steget med 161% i perioden. Sammenlignet med stigningen på omsætning på 104% har dette påvirket overksudsgraden negativt.

Personaleomkostninger er steget med 164% i perioden. Dette har påvirket overskudsgraden negativt. Af og nedskrivninger er steget med 330% det har påvirket overskudsgraden positivt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu