Fatamorgana AS | Virksomhedsanalyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Virksomhedsanalyse
- Spørgsmål 1.1 - 1.6

1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Fatamorgana A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Fatamorgana A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
- Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Fatamorgana A/S bruger.

Opgave 2
- Rapportering

Spørgsmål 2.1 - 2.3
2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Hjemdesign ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Hjemdesign ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 3.
- I bilqag 4 findes en skabelon til resultatopgørelsen.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Hjemdesign ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

Opgave 3
- Kalkulation og indtjening

Spørgsmål 3.1 - 3.4
3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et rullebord.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af Home Inspiration A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et rullebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et rullebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

Opgave 4
- Resultatbudget

Spørgsmål 4.1 - 4.2
4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Lotte Olsens bolig- og livsstilsbutik.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 6

4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Fatamorgana A/S er en dansk design- og handelskoncern, der etablerede sin første butik i 1973.

Virksomheden er funderet på stærke familieværdier og er i dag ejet og drevet af 2. generation.

Sortimentet består af varegrupperne: interiør, papirvarer, gaveindpakning, hobby, køkken og legetøj.

Få varer er fast sortiment, mens resten af varerne er sæsonvarer, som sælges i butikkerne i meget kort tid.

Priserne er på et rimeligt niveau, mens designet tydeligt afspejler feminine værdier. Butiksindretningen er bygget op omkring ”slangeprincippet”.

Virksomheden skriver om butikkerne: ”Vi har skabt en kæde af butikker, som rummer en ganske særlig stemning.

Det skal være som at træde ind i en oase, hvor man for en stund får et lille afbræk fra den travle hverdag.

På den måde forsøger virksomheden at sætte scenen for vidunderlige oplevelser og glade stunder. Oplevelser hvor man opfordres til at slippe fantasien løs og gå på opdagelse.”

Fatamorgana A/S åbnede i sommeren 2018 butik nr. 200. Butikkerne er fordelt på 16 lande fortrinsvis i Europa.

De fleste er drevet på franchise-basis, mens hver fjerde butik er etableret i samarbejde med eksterne partnere. Virksomheden har ingen e-handel og har pt. ingen planer om denne distributionsform.

---

Virksomhedens omsætning er steget vokset med næsten 50%, hvilket er tæt på 900 mio. kr. Samtidig er resultatet før skat er mere end fordoblet til 78 mio. kr.

De regner med, at toplinjen i 2018/19 vil blive løftet med 20-40 pct. og nå op på 1,1-1,25 mia. kr.

Samtidig forventer de at resultatet efter skat lander på 100-120 mio. kr. Den kraftige vækst er blevet påvirket af at virksomheden har skruet op for etableringen af nye butikker, som b.la. sælger interiør, køkkengrej og hobbyartikler.

Virksomheden har for 3 år siden ændret taktik og har gået ud og fundet ekstern kapital gennem at lade lokale investere i nye butikker.

Direktøren mener at væksten er kommet fra de nye butikker og kan holde væksten høj i op til 5 år.

Virksomheden har taget et finansielt ejerskab ved at få lokale partnere med på ekspansionen af butikskæden. Dette tilfører udefrakommende kapital og knytter investoren tættere til virksomheden.

I dag er butikskæden på 217 butikker på 15 markedet i Vesteuropa og Japan.Butikkerne på Frederiksberg og i Lyngby går rigtig godt og Fatamorgana er også startet rigtig godt i det rige Sydtyskland

Dog hvis man ser bort fra den vækst de nyåbnede butikker giver så er udviklingen i Fatamorgana rimelig flad.

I en tid med stigende nethandel har Fatamorgana tidoblet antallet af deres fysiske butikker. De forventer i løbet af de kommende tre år at åbne yderligere 150 butikker.

Væksten skyldes bl.a. effektiv storytelling og troen på eget design, mener direktøren. Selvom mange forretninger fokuserer på nethandel

er Fatamorganas koncept fortsat deres fysiske butikker. Fatamorganas største udfordring lige nu er at sikre

at ekspansionen også er en god idé om fem år, da der er færre mennesker i gaderne og indkøbscentrene. Detailhandlen er presset, og det stiller store krav, hvis man vil ekspandere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu