Fatamorgana AS | VØ | 12 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Virksomhedsanalyse
Spørgsmål 1.1 - 1.6

1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Fatamorgana A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Fatamorgana A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
- Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Fatamorgana A/S bruger.

Opgave 2
Rapportering
Spørgsmål 2.1 - 2.3

2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Hjemdesign ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Hjemdesign ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 3.
- I bilqag 4 findes en skabelon til resultatopgørelsen.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Hjemdesign ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Hjemdesign ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

Opgave 3
Kalkulation og indtjening
Spørgsmål 3.1 - 3.4

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et rullebord.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af Home Inspiration A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et rullebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et rullebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

Opgave 4
Resultatbudget
Spørgsmål 4.1 - 4.2

4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Lotte Olsens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Fatamorgana A/S er en dansk design- og handelskoncern, der etablerede sin første butik i 1973. Virksomheden er funderet på stærke familieværdier og er i dag ejet og drevet af 2. generation.

Sortimentet består af varegrupperne: interiør, papirvarer, gaveindpakning, hobby, køkken og legetøj. Få varer er fast sortiment, mens resten af varerne er sæsonvarer, som sælges i butikkerne i meget kort tid.

Priserne er på et rimeligt niveau, mens designet tydeligt afspejler feminine værdier. Butiksindretningen er bygget op omkring ”slangeprincippet”.

Virksomheden skriver om butikkerne: ”Vi har skabt en kæde af butikker, som rummer en ganske særlig stemning.

Det skal være som at træde ind i en oase, hvor man for en stund får et lille afbræk fra den travle hverdag.

På den måde forsøger virksomheden at sætte scenen for vidunderlige oplevelser og glade stunder. Oplevelser hvor man opfordres til at slippe fantasien løs og gå på opdagelse.”

Fatamorgana A/S åbnede i sommeren 2018 butik nr. 200. Butikkerne er fordelt på 16 lande fortrinsvis i Europa.

De fleste er drevet på franchise-basis, mens hver fjerde butik er etableret i samarbejde med eksterne partnere. Virksomheden har ingen e-handel og har pt. ingen planer om denne distributionsform.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu