Opgavebeskrivelse
Delprøve 1a
I hver af de nedenstående sætninger er der en fejl. Ret fejlen og forklar din rettelse. Brug dansk, engelsk eller latinsk terminologi.

Delprøve 1b
Skriv en sammenhængende tekst på 50-100 ord, hvor du bruger alle de nedenstående ord og vendinger. Emnet er valgfrit.
Du må ikke ændre ordene, dog må du gerne ændre på rækkefølgen og skrive dem med stort begyndelsesbogstav.
I din besvarelse skal du understrege de anvendte ord:
our
surprisingly
research
accumulative
whereas
appreciate
persistent
scientist
into
approach

Delprøve 1c
Find fem verballed (udsagnsled) i videoklippet i delprøve 1C og angiv, i hvilken tid verballeddet står, hvorvidt der er tale om simpel eller udvidet tid, og hvorvidt der er tale om aktiv eller passiv. Brug dansk, engelsk eller latinsk terminologi.
(Husk, at et verballed kan bestå af et, to eller flere verber)

Delprøve 1d
Find og angiv 4 af adjektiverne (tillægsordene) og 4 af adverbierne (biordene) i nedenstående tekstuddrag og angiv, hvilket andet ord i sætningen det beskriver.

DELPRØVE 2 – The essay

Indledning
They are everywhere. In the air. In our water, our food and the toys our children play with. Some of them are good. Some of them are definitely bad. Bad for us and bad for the environment. Yes! It is the chemicals. The greatest gift but also one of the biggest threats to the earth, the humans and the animals.

Uddrag
Even before we are born, we are able to receive dangerous chemicals, which can course future illnesses. This is generally because of the Bisphenol A, which has almost the same chemical structure as estrogen.

It is shown to have a weak estrogen effect, which interferes with your hormone level, says Tracey Wooddruff (PhD, MPH, Director, Program on Reproductive Health in the Environment, University of California) in episode 59 of the program “Earth Focus”.

---

84 thousand chemicals are legal in the U.S today according to Andy Igrejas, who is National Campaign Director at Safer Chemicals, Healthy Families. Every year new chemicals are used even though they have not been fully tested.

980 endocrine disruptors have been identified and listed. Three of the worst, that are found in human bodies are Phalates, Bisphenol A and Plame retardants/PBDEs. These are so common, that almost every single person in the U.S population have them inside their bodies.