Estimat af BNP realvæksten i Danmark | IØ | 10 i Karakter

Indledning
Til at begynde med redegøres for udviklingen i relevante samfundsøkonomiske nøgletal, og dernæst analyseres udviklingen med udgangspunkt i forsyningsbalancen.

Afslutningsvis fremlægges en kvalificeret vurdering af BNP’ realvækst i Danmark 2021, foretaget på baggrund af kvalitative og kvantitative data.

Ovenstående tabel viser en prognose for, hvordan BNP samt forsyningsbalancens poster muligvis kommer til at udvikle sig frem til 2023.

Uddrag
Forrige års fald i privatforbruget kan især tilskrives, at husholdningernes mulighed for forbrug af serviceydelser blev begrænset af restriktionerne i forbindelse med COVID-19.

Den faldende efterspørgsel både inden- og udenlands har ydermere resulteret i mindsket produktion, hvilket også ses i faldet af eks- og import.

Det offentlige forbrug er af samme grund stagneret, mens de offentlige investeringer er steget kraftigt i et forsøg på at afbøde de økonomiske konsekvenser af Coronakrisen.

Særligt hjælpepakker og milliardbeløb til sundhedsvæsenet udgør en væsentlig del af de investeringer, som det offentlige har foretaget.

Regeringen ført ekspansiv finanspolitik ved at pumpe en masse penge ud i samfundet, med henblik på at opretholde efterspørgslen og produktionen.

Pandemien har desuden påvirket erhvervsinvesteringerne, som faldt i 2020. Faldet kan få konsekvenser for væksten

eftersom investeringer er afgørende for virksomheders produktivitet og derfor velstandsudviklingen i Danmark .

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu