BNP | International Økonomi

Indholdsfortegnelse
A: Opstil dine data i en tabel. Beregn herefter et indeks for såvel BNP i faste som i årets (løbende) priser med det første år som indeks 100.

b. Redegør kort for udviklingen i såvel faste som i årets priser.

c. Beregn den årlige procentvise stigning i BNP i såvel årets priser som i faste priser for de 20 år.

d. Hvorfor udviser BNP en større årlig stigningstakt i årets priser end i faste priser?

e. Foretag en kort analyse af udviklingen i dansk økonomi ud fra vækstraterne i BNP i faste priser.

Uddrag
Udviklingen, i både årets og faste priser, har været stigende i næsten alle årene, da den danske økonomi har været god. Når den danske økonomi er god, betyder det, vi producerer mere hvor efter vi kan eksportere eller sælge det i Danmark.

I 2008-09 har der dog været et negativ fald på 91,7 mia kr. i faste priser og 79,4 mia kr. i løbende priser, Man kan se hvor hårdt faldet ramte da det først er i 2014 at tallene er højere end i 2007, i faste priser.

Alt dette skete selvfølgelig på grund af finanskrisen. Finanskrisen startede hovedsageligt i USA og påvirkede efter også lande som Tyskland og Storbritannien.

Finanskrisen kom på grund af de stigende ejendomspriser og bankernes villighed til at låne penge ud med lav rente. Efterhånden blev antallet af låntagere, som ikke var i stand til at betale lånet tilbage, højt, og antallet af tvangsauktioner sprang i vejret.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu