Elgiganten | Virksomhedsøkonomi

Opgavebeskrivelse
1. Redegør for, hvordan Elgiganten A/S’ succes som netbutik kan forventes at påvirke virksomhedens samlede omsætning og resultat.
2. Vurder, hvilke vækststrategier Elgiganten A/S anvender.
3. Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Elgiganten A/S for årene 2012/13 til 2014/15 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og internt materiale.

Uddrag
Afkastningsgraden er faldet en smule i regnskabsperioden. Den er faldet fra 21,7% i 2012/13 til 20,6% i 2014/15, hvilket er en negativ udvikling og en forringelse på 5,1%. Dog ligger afkastningsgraden på et ganske tilfredsstillende niveau gennem regnskabsperioden, taget markedsrenten i betragtning plus et risikotillæg, som ligger omkring 2%.

Overskudsgraden har også haft en negativ udvikling. Den lille negative udvikling har påvirket afkastningsgraden i en negativ retning. I regnskabsperioden er overskudsgraden faldet fra 3,4% i 2012/13 til 2,9% i 2014/15, som er en forringelse på 15,9%.

Aktivernes omsætningshastighed har udviklet sig i en positiv retning gennem hele perioden. Den er steget fra 6,35 i 2012/13 til 7,21 i 2014/15, hvilket er en forøgelse på 13,5%. Den positive udvikling i aktivernes omsætningshastighed, har påvirket afkastningsgraden positivt.

Gældsrenten har under hele regnskabsperioden haft en positiv udvikling. Den er fordoblet gennem alle årene. Den er samlet set steget fra 0,2% i år 2012/13 til 0,8% i år 2014/15, som svarer til en forøgelse på 400%. Da gældsrenten er lavere end afkastningsgraden, betyder det at Elgiganten er gode til at tjene penge på deres gæld.


Egenkapitalens forrentning viser generelt en negativ udvikling gennem regnskabsperioden. Den er faldet fra 53,1% i 2012/13 til 32,3% i 2014/15. hvilket er et fald på 39,1%. Egenkapitalens forrentning skal også sammenlignes med markedsrenten plus et risikotillæg.

Da EKF har lagt på et højere niveau gennem hele regnskabsperioden, er EKF også på et tilfredsstillende niveau, dog skyldes faldet et fald i gearingen, eftersom de andre nøgletal som påvirker EKF har udviklet sig positivt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu