Elgiganten AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Spørgsmål 1.1 - 1.6

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Elgiganten A/S.

1.2 (15 %)
Analyser udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2018/19 til 2020/21 ved hjælp af de fundne forhold. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2018/19 til 2020/21.
- Vareforbrug
- Andre eksterne omkostninger mv.
- Personaleomkostninger
- Af- og nedskrivninger
- Anlægsaktiverne
- Varebeholdninger
- Tilgodehavender fra salg

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor soliditetsgraden falder fra 34,7 % i 2018/19 til 24,7 % i 2020/21.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Elgiganten A/S bruger, når virksomheden foretager en millioninvestering i nyt IT-system.

1.6 (5 %)
Diskuter, om Power A/S er en trussel for Elgiganten A/S.

Opgave 2
Spørgsmål 2.1 - 2.4

2.1 (4 %)
Beregn den optimale indkøbsstørrelse for CB-33 for hver af de to leverandører.

2.2 (4 %)
Beregn de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse for hver af de to leverandører.

2.3 (4 %)
Beregn, om det er lønsomt for Innovate A/S at skifte leverandør til Chin-Cable.

2.4 (4 %)
Diskuter, om Innovate A/S’ afkastningsgrad vil blive forbedret ved et eventuelt leverandørskifte.

Opgave 3
Spørgsmål 3.1 - 3.3

3.1 (5 %)
Beregn den optimale salgspris for kjolen Summertime.

3.2 (5 %)
Beregn, hvor meget afsætningen mindst skal stige i den kommende måned af buksen Timeless, før nedsættelse af salgsprisen til kr. 249 er lønsom.
- Virksomhedsøkonomisk metode:
- Fastlæggelse af krav til dækningsbidraget i alt efter parameterindsatsen:
- Beregning af dækningsbidrag pr. stk. efter parameterindsatsen:
- Beregning af nulpunktsafsætning:

Ekstra til opgave 3.2
- Matematisk metode:

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan en eventuel ansættelse af en ekstra lagermedarbejder vil påvirke den beregnede stigning i afsætningen i spørgsmål 3.2.

Opgave 4
Spørgsmål 4.1 - 4.4

4.1 (5 %)
Redegør for de vigtigste variable omkostninger i BeoMax A/S

4.2 (5 %)
Vurder, hvordan anskaffelse af robotter har påvirket BeoMax A/S’ variable omkostninger og kapacitetsomkostninger.

4.3 (5 %)
Vurder, hvordan en lancering af en billigere produktserie vil påvirke overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed i BeoMax A/S.

4.4 (5 %)
Diskuter, om BeoMax A/S bør lancere en billigere produktserie.

Uddrag
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Elgiganten A/S.

Fundne forhold.
- Nyt IT-system som medførte en omfattende digitalisering, modernisering og transformation.
- Covid 19 medførte restriktioner som omfattede areal, indretning, opsyn, mundbind, skiltning m.m.
- Problemer med at leve op til den normalt høje kundeservice over sommeren
- Tvangslukninger i flere perioder, f.eks. ved juletid.
- Lykkedes at konvertere en stor del af butiksomsætningen til online.
- Acceleration af vækstplanerne med ikke mindre end 8 nye varehuse.
- Voksende kundetilfredshed fra 92,5 pct. til 93,3 pct. tilfredshed.
- Dedikerede og hårdtarbejdende medarbejdere har opretholdt et rimeligt niveau.
- Power har haft en vækst i omsætningen på 800 millioner kroner.
- Konkurrence mellem parterne har medført prisfald i flere kategorier.
- Tekniske fremskridt har også medført prisfald.

1.2 (15 %)
Analyser udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2018/19 til 2020/21 ved hjælp af de fundne forhold. Se spørgsmål 1.1.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.
Det fremgår i indekstallene, at omsætningen i regnskabsperioden 2018/19 - 2020/21 er steget med 15 procentpoint.

Omsætningen er positivt påvirket af dedikerede og hårdtarbejdende medarbejdere, som har vedligeholdt kundeservicen med det resultat, at kundetilfredsheden er vokset fra 92,5 pct. til 93,3 pct. i seneste regnskabsperiode.

Et nyt IT-system, som medførte en omfattende digitalisering, modernisering og transformation, kan have medvirket til væksten, men coronakrisen har besværliggjort integrationen af systemet.

Omsætningen er modsat negativt påvirket af Covid 19, som medførte restriktioner som omfattede areal, indretning, opsyn, mundbind, skiltning m.m. Pandemien medførte også tvangslukninger i flere perioder, f.eks. ved juletid.

Alligevel lykkedes det virksomheden at konvertere en stor del af butiksomsætningen til onlinesalg, hvilket har dæmpet den negative påvirkning.

Sidst har konkurrencen og tekniske fremskridt medført prisfald og mangelomkostninger, som alt andet lige har påvirket omsætningen negativt.

Det fremgår af indekstallene, at vareforbrug i regnskabsperioden 2018/19 - 2020/21 er steget med 17 procentpoint.

I takt med tekniske fremskridt og konkurrence mellem Elgiganten og Power har medført prisfald, må det alt andet lige betyde at afsætningen er steget, hvorfor posten er steget.

Forholdet mellem vareforbrug og nettoomsætningen er negativt, idet nettoomsætningen stiger med 2 procentpoint mindre end vareforbruget.

Det fremgår af indekstallene, at andre eksterne omkostninger mv. i regnskabsperioden 2018/19 - 2020/21 er steget med 1 procentpoint.

Elgiganten planlægger en acceleration af vækstplanerne med ikke mindre end 8 nye varehuse over de kommende 3 år.

I den forbindelse kan virksomheden allerede have påbegyndt de fundamentale foranstaltninger for en sådan vækst, hvilket vil have påvirket posten positivt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu