Elgiganten A/S – VØ Eksamenssæt 26. Maj 2016

Opgaven kommer ind på følgende:

  • Elgiganten A/S
  • Larsen Møbler A/S
  • Boat Trailer 305
  • Cafetera – Jensen & Søn

Opgavebeskrivelse
1.1 (5 %)
Redegør for, hvordan Elgiganten A/S’ succes som netbutik kan forventes at påvirke virksomhedens samlede omsætning og resultat.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Elgiganten A/S anvender.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Elgiganten A/S for årene 2012/13 til 2014/15 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og internt materiale.

1.4 (5 %)
Vurder, hvorledes Elgiganten A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2014/15 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.5 (5 %)
Vurder Elgiganten A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for Larsen Møbler A/S for 2015. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.2 (5 %)
Opstil en balance for Larsen Møbler A/S pr. 31.12.2015. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Forklar forskellen på kontiene ”afskrivninger på biler” og ”akkumulerede afskrivninger på biler”.

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for Boat Trailer 305.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidrag pr. stk. og dækningsgraden for Boat Trailer 305.

3.3 (5 %)
Vurder, hvor mange Boat Trailer 305 der skal afsættes, for at omkostningerne til reklamefremstødet bliver dækket.

3.4 (5 %)
Forklar, om reklameomkostninger er en kapacitetsomkostning eller en variabel omkostning.

4.1 (10 %)
Opgør virksomhedens udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts, april og maj i forbindelse med køb og salg af Cafetera.

4.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Cafetera udgør ved udgangen af maj måned i stk. og kroner.

4.3 (5 %)
Forklar, hvordan køb og salg af kaffemaskinen Cafetera har påvirket Jensen & Søns indtjening og likviditet i marts måned.

Indledning
1.1 (5 %)
Redegør for, hvordan Elgiganten A/S’ succes som netbutik kan forventes at påvirke virksomhedens samlede omsætning og resultat.
Som det kan udledes af artiklen ”Elgiganten er nethandelens klik-konge”, så har Elgiganten formået at vinde prisen som den mest benyttede netbutik i Danmark i tre år i træk. Elgiganten har evnet at udnytte det koncept, som hedder ”click and brick”, hvilket er et koncept, hvor kunderne både har muligheden for at kunne handle på nettet samt i Elgigantens fysiske butikker.
Ovenstående artikel fortæller som udgangspunkt også, at det er de udbydere, som var de første ude i nethandlen, der har nydt og nyder godt af dette, ser man økonomisk på det. Dette kan skyldes, at forbrugerne vænner sig til virksomhedens hjemmeside samt fysiske butikker. Dermed forventes det uden tvivl at kunne påvirke omsætningen på positiv vis, at have succes som netbutik.....

Uddrag
1.4 (5 %)
Vurder, hvorledes Elgiganten A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2014/15 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
I 2014/15 er Elgiganten A/S’ likvide beholdninger faldet fra 1.367.000 kr. til 1.235.000 kr. Dette svarer til et fald på 9,66%. Dette viser en negativ pengestrøm på 132.000 kr.
I 2014/15 har driftsaktiviteterne resulteret i en positiv pengestrøm på 138.766.000 kr., hvilket hovedsageligt fremkommer fra resultatet af den primære drift samt afskrivningerne fra det pågældende regnskabsår. Dette har haft en positiv påvirkning på virksomhedens likvide beholdning....

---

3.4 (5 %)
Forklar, om reklameomkostninger er en kapacitetsomkostning eller en variabel omkostning.
Reklameomkostninger er en salgsfremmende omkostning og vurderes hermed til at være en kapacitetsomkostning, da disse direkte ikke er bestemt af størrelsen på afsætningen. Reklameomkostninger kan derudover karakteriseres som værende en kontant kapacitetsomkostning, da der er et tidsmæssigt sammentræf mellem betalingen for og brugen af kapaciteten.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!