Eksamenstræning i økokologi | 12 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1 Fotosyntese
1. Beskriv forskellen mellem chlorophyl a's og chlorophyl b's kemiske struktur.
2. Argumenter for, hvilke af stofferne chlorophyl a og chlorophyl b, vist i figur 1,der svarer til henholdsvis bånd 1 og 2 på TLC-pladen, vist i figur 2.
3. Redegør for hvorfor øget tilførsel af carbondioxid til vækstmediet kan øge væksten hos alger.
4. Forklar resultaterne af vækstforsøget vist på figur 3.b.
5. Skitser et forsøg, der kan vise, hvordan fotosyntesen afhænger af enten lysintensitet eller temperatur.

Uddrag
Planters fotosyntese kan opdeles i to fysisk adskilte reaktioner, lysreaktionen og Calvin cyklus1.

Det er især pigmenterne chlorophyl a og chlorophyl b, som er ansvarlige for absorption af lys i lysprocessen, se figur 1.

---

I en TLC-analyse vil man benytte TLC-plader, som er en glasplade med et tyndt lag porøst stof f.eks. kiselgel, der bruges til at adskille forskellige komponenter i en prøve af stod.

Når pladen placeres i løbevæsken, vil væsken langsomt bevæge sig op ad plade, og stofferne i prøven vil interagere med hydroxylgrupperne.

Det betyder at det stof som er mest opløseligt i løbevæsken, vil bevæge sig hurtigst, eller længst op ad pladen.

Da det er oplyst at løbevæsken i forvejen er upolær, betyder det at at et upolært stof vil ligge højere oppe end et polært stof. Ud fra hhv. chlorophyl a og b’s strukturformler angivet i figur 1, vides det at chlorophyl b vil være mere polært grundet dens aldehyd gruppe.

Det må betyde at chlorophyl a vil bevæge sig længere, og dermed må svare til bånd 1 på TLC-pladen i figur 2, og chlorophyl b må svare til bånd 2.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu