Designinventar AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 - Budgetter
1.2 (5 %)
Varesalget tilsvarende nettoomsætning udgør i marts måned 2.700.000 kr.

1.3 (5 %)
Hvis afsætningen af Smart Line stiger med 40 % vil det have en positiv effekt på virksomhedens likviditet på kort sigt.

Opgave 2 – Rapportering
3.1 (5 %)
Årets resultat for Coffee’n’Cake er 4.945.000 kr.

3.2 (5 %)
Aktiverne for Coffee’n’Cake udgør 6.606.000 kr. og passiverne udgør 6.606.000 kr. Dermed stemmer balancen overens. Balancen for Coffee’n’Cake er 6.606.000 kr.

3.3 (5 %)
En nedskrivning af varelagerets værdi vil se en negativ påvirkning af posten afskrivning i Resultatopgørelsen.

Uddrag
Opgave 1 - Budgetter
Designinventar A/S er ved at udarbejde månedsopdelte budgetter for første kvartal af 2019.

Der er indtil videre lavet et udkast til et månedsopdelt resultatbudget. Økonomichefen skal herefter i gang med at udarbejde virksomhedens månedsopdelte likviditetsbudget.

Til brug for udarbejdelsen af likviditetsbudgettet er der opstillet de forudsætninger, som fremgår af bilag.

Salgschefen har lige været på en messe i Tyskland med virksomhedens skabsserie. Der var fra mange sider interesse for virksomhedens nye produkt, og der blev indgået flere aftaler med tyske forhandlere.

Disse aftaler er indregnet i resultatbudgettet for første kvartal 2019. På messen fik salgschefen også kontakt med en hollandsk indkøber fra en stor møbelkæde, og de aftalte et nyt møde i Danmark, hvor indkøberen kunne se virksomhedens produktionsfaciliteter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu