Indledning
I det moderne gennembrud begyndte man at sætte mere fokus på de samfundsmæssige problemer, der var i litteraturen. Der var især fokus på kvinder.

De havde nemlig slet ikke samme rettigheder og muligheder som mænd i slutningen af 1800-tallet. Uligheden mellem mænd og kvinder var derfor et af de største problemer under det moderne gennembrud.

Det bliver også tydeliggjort, at kvinder var underlagt strenge normer. Den unge kvindes primære formål i livet var at blive gift med en velhavende og succesfuld mand.

I litteraturen tydeliggøres det, at kvinder ikke havde nogen høj status i samfundet, og i ægteskabet var de juridisk set underlagt deres mænd. Novellen er skrevet af Herman Bang, og blev udgivet i 1880 i samlingen Tunge Melodier.

Uddrag
Emilie er enkefruens datter, og er gennem hele novellen meget stille, da hun er trist over, at kandidaten skal rejse, fordi de er i et forhold, og hun naturligvis kommer til at savne ham.

Hun er derfor også meget nervøs for at skulle være sammen med kandidaten, og hvordan middagen kommer til at forløbe. Under middagen føler hun sig meget utilpas.

”Emilie sad ganske lige, helt rank paa Stolen, men alting dansede for hendes Øjne, og hun vidste, at hun vilde briste i Graad, hvis hun blev nødt til at sige blot det mindste Ord” (Side 128, linje 32).

Man fornemmer, hvor svært hun har det ved at sige noget, den eneste følelse hun sidder tilbage med, er alle minderne sammen med ham.

”Graaden sad hende i Halsen, saadan helt oppe i Struben, stremmende næsten for hendes Aandedrag” (Side 128, linje 35).

Her kan man virkelig se, at hun er ved at bryde sammen, og hvor presset hun er. Alligevel har hun dog prøvet at holde facaden bedst muligt, da andet ikke var muligt dengang.

Efterfølgende hvor Kandidaten og Emilie er alene, har hun også svært ved at formulere sig. ”Men Tankerne suser larmende forbi hendes Hoved, og det er hende, som om den Lyd, hun vil hente, sidder fast under en knugende Vægt i hendes Bryst” (Side 129, linje 35).

Det er tydeligt, at hun ikke kan få ordene ud, og at den måde hendes krop reagerer på viser os, at hun er utilpas og lider. Hun er tydeligvis enormt påvirket af, at det er den sidste aften, og at det er Kandidatens sidste mulighed for at fri til hende.

Kandidaten vælger at tilbringe sin afskedsaften i selskab med enkefruen, hendes datter Marie, præstedatteren Johanne og hans kærlighed Emilie. Kandidaten stammer fra sognet og kommer fra middelklassen.