Opgaver til Den Sidste Balkjole | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
I. Arbejdsspørgsmål
Første afsnit (linje 1-14)
1. Novellen starter in medias res, idet vi kastes ind i handlingen, hvor en mor og to døtre sidder i lampens skær. Den yngste datter, Antonie, er i gang med at sy på sin balkjole (linje 1-3), mens snakken går. Der er stort set ikke anvendt beretning og beskrivelse i dette afsnit, men kun fortællerkommentarer og gengivelse af personernes tale.

Andet afsnit (linje 16-64)
2. I linje 16-35 skildres livets gang for personerne. Afsnittet myldrer med substantiver. Find substantiverne, og afklar, hvilke semantiske områder, de tilhører. Karakterisér familiens liv med udgangspunkt i de semantiske områder. Hvad opnår Bang ved at vælge netop disse semantiske områder?

3. Hvem er det, der siger replikken linje 23? Hvad har affødt, at replikken siges?

4. Andet afsnit indledes med tre prikker linje 16: "... Når foråret kom". Find de andre steder i tekstafsnittet, hvor Bang har brugt tre prikker. Hvad markerer de tre prikker? Hvad opnår Bang ved at anvende disse tegn?

5. Linje 39-64 er et flashback til pigernes barndom og ungdom. Hvordan skildres deres liv indtil konfirmationen? Find fortællerkommentarerne linje 43-48? Hvad udtrykker de? Hvordan virker tankestregen i linje 43?

6. Fra linje 49 til 54 sker et vendepunkt i historien. Find det ord, der markerer, at nu sker der noget nyt. Hvori består nyheden? Hvordan reagerer Emma på nyheden, og hvorfor? Hvordan ændrer den hendes fremtid?’

7. Stemningen før og efter nyheden, dvs. i afsnittene linje 44-48 og linje 55-64, er meget forskellig. Hvilke årstider, substantiver og verber knytter sig til Emmas liv inden nyheden, og hvilke knytter sig til hendes liv efter nyheden?

Tredje afsnit, linje 66-78
8. Afsnit tre skildrer familiens liv efter vendepunktet, og er præget af et håb. Om hvad? Dvs. hvordan ser familiemedlemmernes fremtidsdrømme ud?

9. Personernes samtale gengives på to forskellige måder i dette afsnit. Der er dels anvendt direkte tale, dels dækket direkte tale.
- Find eksemplet på den direkte tale. Hvem taler? Hvad siges der?
- Find eksemplet på dækket direkte tale. Hvem taler? Hvad siges der?
- I linje 72 er der i parentesen indlagt en direkte tale. Hvem taler her? Hvad siges der?
- Hvad opnår Bang ved at gengive personernes tale på disse forskellige måder og ved at undlade at bruge indirekte tale?

Afsnit fire linje 80-109
- Her vender Bang tilbage til startsituationen; nu er balkjolen færdigsyet.
10. Hvad sker der i afsnit fire? Hvordan slutter novellen?
11. Hvordan reagerer Antonie på doktorfruens besøg? Hvilke sproglige og grafiske virkemidler (ind. tegnsætning) bruger Bang til at understrege hendes følelser?
12. Karakterisér doktorfruen ud fra hendes sprog og brugen af tegnsætning linje 86-100.
13. Opsamlende spørgsmål: Hvilket mini-univers ses i novellen, dvs. hvilke stillingsbetegnelser bruges, og fra hvilke sociale lag er de hentet? Hvilke kønsroller afspejles? Hvordan er hhv. mænds og kvinders livsvilkår i novellen?

II. Perspektivering
1. Se på maleriet "Kunstnerens hjem" af Signe Scheel fra 1888 (side 50), og sammenlign novellen med maleriet, med særligt fokus på kvindeskildringen og stemningen.
2. Tænk over, om du har set film eller læst bøger, hvor personerne lige som i novellen er bundet af nogle meget stærke livsvilkår, som gør, at deres skæbne bliver tragisk.

Perspiktivering til anden novelle
- Diskutér, hvad man kan gøre for at ændre på sit liv.

Uddrag
Familien er meget natur og efterårs mennesker. Der er mange have realiteter ting i teksten. Og det karakteriser familien meget.

----

Det ord som laver et vendepunkt, er ”endelig”. Herman Bang har lige skrevet en masse og så kommer der en sætning som starter med endelig.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu