Indholdsfortegnelse
1. Beskriv novellens tid, rum og situation: Hvor og hvornår foregår fortællingen, hvem er de forskellige personer - og hvad er novellens omdrejningspunkt?

2. Karakteriser forskellen mellem Kandidatens og Emilies humør og stemning i begyndelsen af novellen. Giv eksempler fra teksten.
- Emilie er utilpas til afskedsfesten:
- Emilie har svært ved at sige, hvad hun tænker:
- Kandidaten er munter i starten af novellen:
- Kandidatens humør skifter:

3. Hvilken rolle spiller Johanne, Marie og Enkefruen i novellen? Hvordan er de tilstede i de intime øjeblikke mellem Kandidaten og Emilie?

4. Hvilke erindringer og drømme har Emile om Kandidaten? Hvordan tænker hun om deres relation nu? Giv eksempler fra teksten fra den scene, hvor Emilie sidder og spiller klaver, mens hun tænker tilbage på sin barndom og ungdom.
- Fortid:
- Nutid:
- Fremtid:

5. Forklar med udgangspunkt i følgende citat, hvordan Kandidaten og Emilie forholder sig på forskellig vis til den forestående afsked: "Han sidder roligt, bøjet over sin Tallerken og maser sine Jordbær i Fløden; hans solbrændte Ansigt, der belyses af Lampen, er roligt, kækt og tillidsfuldt. Han vil gøre sin lykke i Batavia. Emilie har sat sig i en Krog; som bag et Slør ser hun henne fra Skyggen dette Ansigt, som hun elsker, belyst af Lampens Skin, saa roligt, uforstyrreligt muntert. Og det er hende, som hendes Hjerte skulde høre op at slaa."

6. Hvilke motiver har Kandidaten for at rejse ud i verden? Og hvordan tackler han afskeden med Emile? Hvordan bliver han fremstillet i teksten? Skinner fortællerens holdning igennem?

Kandidaten begrunder sin rejse med, at hans mor ”trænger til det”. Det vil sige, at han har mulighed for at sikre hende økonomisk ved at tage afsted.
- Motiv:

Uddrag
1. Beskriv novellens tid, rum og situation: Hvor og hvornår foregår fortællingen, hvem er de forskellige personer - og hvad er novellens omdrejningspunkt?

Fortællingen foregår ved en afskedsfest for kandidaten, som skal til Batavia
Personer:
- Kandidaten
- Emilie
- Enkefruen
- Marie
- Johanne
Omdrejningspunkt
- afskedsfest
- kandidaten skal ud at rejse til Batavia
- vi får indblik i, at der er et forhold mellem Emilie og kandidaten, der er mere end venskabeligt
- kandidaten forlader selskabet uden uden at fri. Emilie får ikke sagt farvel.

2. Karakteriser forskellen mellem Kandidatens og Emilies humør og stemning i begyndelsen af novellen. Giv eksempler fra teksten.

Emilie er utilpas til afskedsfesten:
”Graaden sad hende i Halsen, saadan helt oppe i Struben, stemmende næsten for hendes Aandedrag. Men rank sad hun”

Emilie har svært ved at sige, hvad hun tænker:
”den lyd, hun vil hente, sidder fast under en knugende Vægt i hendes bryst”.

Kandidaten er munter i starten af novellen:
“Men hun var bestandig bleg og adspredt, og han bestandig munter - en sorgløs Munterhed, der havde glemt Batavia og som ikke tænkte paa Afsked.”

Kandidatens humør skifter:
“Han var ogsaa blevet tavs; maaske var det Sommeraftenens Vemod, der dræbte Latteren paa hans Læber, maaske var han nu ogsaa kommen til at tænke paa, at det dog var hans Barndomshjem, der, dækket af Aftenens Taager, for sidste Gang laa for hans Blik.”