Indledning
Jagten på lykke og frihed var før i tiden såvel som i dag et gennemgående ønske hos mange mennesker. For mange handler det om, at bryde ud af normer og regelsæt, for at søge lykken og for at blive et mere selvstændigt individ.

Det sociale sikkerhedsnet må i dag dog anses som værende stærkere end før i tiden. I romanen ”Den forsvundne fuldmægtig” bliver disse livsanskuelser, med udgangspunkt i det borgerlige samfund, beskrevet.

Romanen er skrevet af den anerkendte forfatter Hans Scherfig, som udgav romanen i år 1938. Hans Scherfig er kendt for sine samfundskritiske romaner, hvilket også er tilfældet i

”Den forsvundne fuldmægtig”, hvor netop opgør mod det borgerlige samfund manifisteres. Lykke og frihed bliver også her et gennemgående tema i romanen.

Uddrag
I romanen bliver forskellige miljøer beskrevet, som er afgørende for handlingen. Romanen udspiller sig mest i København og ude på landet.

Teodor Amsted bor med sin kone og søn i København på Herluf Trollesgade. Man kan sammenligne Teodor Amsteds hjem på Herluf Trollesgade, med Krigsministeriet, hvor han arbejder.

Disse to miljøer repræsenterer det borgerlige samfund og de værdier som Teodor Amsted er vokset op med hele sit liv.

I dette samfund, er der en vis orden, hvilket man for eksempel kan se, når Krigsministeriets 14. afdeling modtager post. Her blev posten behandlet efter sædvane bestemte og urokkelige regler (Scherfig, Den forsvundne fuldmægtig, s. 16).

Men også, når Fru Amsted fortæller politiet, at hendes mand altid tager hjem fra arbejdet klokken 17 og er han hjemme 20 minutter senere.

For at bryde dette miljø, vælger Teodor Amsted at tage til landet i håb om, at opleve en kontrast til den normale hverdag han kommer fra.

Landet er et lille lukket samfund, hvor alle kender hinanden. Landet lever desværre ikke op til Teodor Amsteds forventninger. Naturen er ikke så idyllisk som håbet, der er samme hierarkiske opdeling i samfundet

der er meget sladder og borgerne lever under samme vilkår, som det han kommer fra. Det sidste miljø Teodor Amsted møder i denne roman, er fængselsmiljøet.

Fængslet bliver beskrevet som et miljø, med tryghed og faste rammer. Maden er som den han fik som lille, han får rent og nystrøget tøj og så er alt punktligt fra morgen til aften.

”Han har nået et borgerligt samfunds højeste ideal” (Scherfig, Den forsvundne fuldmægtig, s. 164). Der beskrives her, at Teodor Amsted har fundet lykken. Hans opdragelse gennem hele hans liv, giver nu mening i fængslet.