Delopgave B2 – Forår 2013 – Rune Staubager

Indledning
I bilag B1 fremsætter Rune Stubager 5 påstande om de danske vælgere. Disse 5 påstande er følgende:

1. Lavtuddannede har autoritære værdier og støtter en hård linje over for udlændinge og kriminelle.
2. Højtuddannede har libertære værdier også kendt som ’’bløde værdier’’.
3. Venstre, Konservative og især Socialdemokraterne har vælgere i begge lejre og kan derfor alle fremover få problemer med at strække over den uddannelsesmæssige kløft.
4. Vælgerne i 2006 Stemmer værdipolitisk over fordelingspolitisk.
5. Hvis der kommer økonomisk krise, øges fordelingspolitikkens betydning igen.

Påstandene vil blive gennemgået og sammenholdt med oplysningerne fra bilag B2, for at undersøge om Rune Stubagers påstande understøttes af materialet. Der vil blive brugt supplerende materiale, og tallene i tabel 1 og 2 vil blive omregnet fra absolutte tal til relative tal.

Uddrag
Det kan konkluderes at Rune Stubager har været korrekt i sine antagelser om Danskernes vælgeradfærd på tværs af uddannelse, samt afhængig af økonomiens tilstand. Ud fra data fra Bilag B2, samt supplerende materiale og samfundsfaglige teorier er hans påstande blevet undersøgt og understøttet. Skillelinjen på tværs af uddannelser er blevet påvist ved at se på hvilke værdier som vælgerne besidder, og det er kommet frem at lavere uddannede, har en tendens til at besidde autoritære værdier, mens højtuddannede besidder libertære værdier. Som data viste har Venstre og socialdemokraterne vælgere på begge sider af skillelinjen, hvilket ifølge skillelinjeteorien kan skabe problemer for dem, akkurat som Stubager påstår. Til sidst er Rune Stubagers udgave af Ronald Ingleharts teori om materielle/immaterielle værdiers betydning i hhv. lav og højkonjunktur blevet understøttet af materialet i bilagene samt det supplerende materiale.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu