Forår 2013 – Delopgave B – Samfundsfag – Helle Thorning Schmidt

Indledning
Kære Helle Thorning Schmidt

Som målinger desværre viser, er socialdemokraternes vælgertilslutning stærkt dalende. Siden tilbage i januar hvor lige godt 29% af vælgerne ville stemme på dit parti, er det tal dalet til kun 23% her efter valget i november. Valgkampen hjalp en smule med tilslutningen, men efter valget er tilslutningen dog kun faldet. For at du kan vinde vælgernes tilslutning igen, og forhåbentligt beholde magten efter næsten valg, må du lægge en holdbar strategi som tager hensyn til de udfordringer som det at sidde i regering medfører. Strategien skal tage højde for de partier som du sidder i regering med, nemlig SF og de Radikale, samt støttepartiet enhedslisten. Ud over dette er der også oppositionen som sidder parat til at hente dine vælgere over midten til blå blok, hvilket du også skal forhindre så vidt som muligt. En central udfordring for særligt dit parti, er den uddannelsesmæssige skillelinje som findes i dit parti. Det er nødvendigt for dig at både holde fast i dine lavt uddannede vælgere, samt de højere uddannede, hvilket kan blive en udfordring eftersom der er signifikant forskellige holdninger mellem disse to grupper.

Uddrag
Du står foran et svært valg. Du befinder dig i en regering, i en periode som kræver fokus på politik som ikke er socialdemokratiets styrkepunkt. Dette kan blive katastrofalt og du vil blive nødt til at finde en balancegang imellem dine traditionelle vælgere, og dem som befinder sig lige over på den anden side af midten, samtidigt med at du skal få økonomien i god stand igen. Hver retning kan potentielt være endnu mere skadende for vælgertilslutningen eftersom socialdemokratiet har den opdelte vælgerskare som i har.

Personligt vil jeg anbefale at forsøge sig med en overtagelse af issues og politik, som blå blok før hen har haft ejerskab over, kombineret med et fokus på at bringe lavt uddannede vælgere tilbage over midten, til socialdemokratiet. Der er mange vælgere som let kan tænkes at komme tilbage over midten fra DF og venstre, hvis i tilgodeser dette segments interesser mens i har magten. Det er desuden usandsynligt at dine røde støttepartier vil vælte en rød regering, og det er dette der er vigtigt, eftersom stemmerne du mister til de andre partier i rød blok, forbliver inden for blokken, mens dem du kaprer fra blå blok, øger dit flertal.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu