De våde enge ved Hundstrup Å Opgave

Indholdsfortegnelse
a) Hvordan kan de våde enge begrænse udledningen af N til vandløbene?
b) Forklar, hvorfor udledningen af fosfor reduceres ved det viste pilotprojekt.
c) Diskuter, hvilken betydning genetablering af våde enge kan få for miljøet i vandløbene.

Uddrag
Våde enge kan beskrives som enge i et iltfrit miljø, der indeholder meget organisk stof. Organisk stof respireres i et iltfrit miljø af denitrificerende bakterier. Disse denitrificerende bakterier er anaerobe, altså fungerer i uden ilt (iltfrit miljø).

---

Et flertal af danske vandløb får tilført en stor mængde næringsstoffer gennem afløbsvand fra nærliggende marker. Det er dog vigtigt at italesætte at vandløb fungerer lige godt med større mængder af næring såvel som mindre, idet vandløb primært fungere som forbindelser for næring der sendes videre ud til fjorden og havet.

Der er især tale om fosfor og nitratholdige forbindelser til markerne i form af gødning. Netop disse forbindelser spiller en rolle for plantevæksten. Det betyder altså at en tilførsel af fosfor og nitrat til vandløb vil resultere i en fremmende plantevækst i vandløbene. Dette kan forudsætte at miljøet i vandløbende ændres drastisk på trods af bundplanter, alger og planter der vokser til på bredden.

Denne bevoksning kan bremse vandet samt påvirke arter der var egnet til et miljø med strøm -ved tale og visse fisk og insekter. Endvidere vil en øget bevoksning betyde mere dødt organisk materiale tilføres vandløbene.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her