Indledning
Teksten ”De tre veninder” er skrevet af Jesper Wung-Sung i 2000.1 Jesper Wung-Sung er kendt for sit billedsprog og brug af metaforer. Hans værker er præget af den postmoderne skrivestil.

Han skriver mest om ungdomslivet og har en humoristisk skrivestil. Hans novelle ”De tre veninder” bærer i stor grad præg af intertekstualitet og den postmoderne skrivestil, hvor der ikke i samme grad er en stræben efter meningen med livet.

Teksten starter med et indblik i Saras hverdag, som er præget af ensomhed og mangel på selvtillid.

Teksten giver et indblik i spiseforstyrrelse og bulimi. Novellen viser hvilket forskruet forhold en ung pige med spiseforstyrrelse har til mad. Novellen sætter fokus på et aktuelt problem, som belyses gennem en moderne skrivestil.

Uddrag
Genren for denne tekst er novelle, hvilket kan tolkes, da den starter ”in medias res”. Det er en fortælling med en kort tidslinje, men med meget information hen over den korte periode. Dette er genretræk, der er med til at vise, at denne tekst er en novelle.

Titlen refererer til de 3 veninder, som teksten handler om. De tre veninder er omdrejningspunktet i novellen, fordi de symboliserer den ensomhed hovedpersonen føler. Novellen er i kronologisk rækkefølge, altså uden flashbacks.

Det giver mulighed for at dykke ned i teksten, fordi man så kan koncentrere sig om det meget beskrivende billedsprog, som er brugt i novellen. ”De tre veninder” er fyldt med referencer til alt fra eventyr til supermodeller. Det er en speciel tekst, som indeholder en del billedsprog. Et eksempel kunne være i starten af novellen, hvor hovedpersonens bulimi bliver beskrevet, som et isbjerg der kælvede.


Fortælleren i denne novelle er en 3. persons-fortæller, som følger tekstens hovedperson.5 Det er en subjektiv fortæller, fordi fortælleren kan fortælle og tolke følelser, som hovepersonen Sara har. Synsvinklen er god til denne historie, da det er en personbunden fortæller, som er bundet til Sara, hvor vi får et indblik i hendes følelser og tanker.

Fortælleren beskriver kun Saras meninger og holdninger i novellen. 7 Det giver teksten en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan en pige med bulimi og spiseforstyrrelses hverdag ser ud. Der er meget fokus på handling og selve historien, hvilket ikke giver meget plads til dialog. Det giver en meget fyldestgørende beskrivelse af stemningen i novellen og livet med spiseforstyrrelse.