Tre talegenrer | Analyse | 10 i Karakter

Indledning
Retorik er et fag, der går helt tilbage til antikkens Grækenland. Filosoffen Aristoteles (384-322 f.v.t.) er én af de første, der mere systematisk bidrager med en lære om retorik, som kommer til at danne grundlag for faget.

Retorikken beskæftiger sig i dag med, hvordan man taler på den mest hensigtsmæssige og overbevisende måde, så man vinder andre for sine synspunkter.

Det handler ikke om at overtale andre i betydningen at lokke andre til at overtage ens synspunkter, men netop om at overbevise andre med sin troværdighed, sin klare tale og sine overbevisende argumenter.

Selvom retorikken i sin klassiske form først og fremmest har fokus på taler, benyttes den i dag ligeledes til at undersøge, hvor hensigtsmæssigt både tekster og billeder fremfører deres synspunkter.

Uddrag
Afsender: Det afgørende er, at taleren er i besiddelse af troværdighed. Troværdigheden kan taleren have med ind i talesituationen

i kraft af hvem vedkommende er, og hvad han eller hun har præsteret forud for talen, som tilhørerne på forhånd har kendskab til (forventningsetos), men troværdigheden afhænger også af selve fremførelsen (situationsetos).

Det er ligeledes vigtigt for taleren at overveje, hvordan der skabes god kontakt til netop disse tilhørere. Kan de vindes med smil og morsomme historier

er det bedre med drillerier og provokationer, eller er en seriøs og engageret tone det, der skal til? Det er ligeledes vigtigt med kropssproget.

Der skal være overensstemmelse mellem det, kroppen siger og det, ordene siger. Et afslappet og roligt kropssprog kan ofte få tilhørerne til selv at slappe af i situationen.

Endelig er det også vigtigt at have øjenkontakt med publikum og undgå, at man i for høj grad læser op fra et manuskript. Derved mister man let kontakten med tilhørerne.

Modtager: Det er afgørende for taleren at overveje, hvem tilhørerne er. Er der stor forskel mellem taler og tilhørere med hensyn til køn, nationalitet, status, etnicitet m.m.?

Hvilke forventninger har tilhørerne? Hvor meget viden har de om emnet? Kan det forventes, at de på forhånd er venligt eller uvenligt stemt over for taleren eller talerens budskab?

Emne: Det er vigtigt, at talen har et klart formål. Skal det være en informativ, en politisk eller en lejlighedstale?

Hvor meget eller hvor lidt skal med i talen? Det er vigtigt at kunne "kunsten at begrænse sig", ellers taber tilhørerne hurtigt overblikket.

Vigtigt er også, at der ligger en grundig research bag talen, så den ikke i for høj grad bygger på ting, tilhørerne godt ved i forvejen.

Endvidere kan det i forbindelse med den politiske tale være afgørende, om tilhørerne kan forventes at være enige eller uenige i ens synspunkter. Det sidste kræver mere tungtvejende argumenter end det første.

Endelig kan der også være tale om, at visse emner er meget tabubelagte for nogle grupper. Her kræver det stor påpasselighed, så man undgå at tilhørerne går i baglås og helt afviser det, man taler om.

Situation: Talen skal foregå i en bestemt situation, som taleren må afstemme sin tale efter. Man taler om den retoriske situation og peger dermed på den situation, taleren og publikum samles om.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu