Dansk retursystem reklame | Analyse

Indholdsfortegnelse
Præsenterer

Analyse

Uddrag
Præsenterer
Dansk Retursystem har lave nogen reklarme film som skulle være med til at få dansker til at genbruger flere pandt flakse og aluminum dårser og tænke mere over hvilken efket det her på naruren.

De omtalte reklame film i denne raport er : ”Plastik er fantastisk” , ” Kan gamle flasker trylles til nye flasker?” og ”Genanvendelse i verdensklasse” og de er udgivet i henholdvis 2020, 2019 og 2019

de er alle sammen bleven lagt ud på youtube som er et media næsten alle personer i danmark kan tilgå. I denne opgave ville der blive lavt en analyse af reklamers gennemslagskraf og de ville blive sammelidt med hinnanden for at se om de få deres budskab ud til Danskerne.

Dansk Retursystem er en dansk nonprofitvirksomhed, der via pantbekendtgørelsen har monopol på at indsamle flaskepant i Danmark.

Og de arbjder dirakte under miliojøministeriet og bliver også regulertet dirakte af dem. Så ud fra det keder alle dansker på en eller måde det Dansk Retursystem, og derfor skal alle dansker også havde adgang til dem.

Analyse
Så som afsender af disse reklamer som de har lagt ud på youtube når de en bred målgruppe side at de er kendt af de fleste dansker i en eller anden form

som eksemplen en pantautomat, eller af i form af deres pant symbol som vist i bilag 1. Med disse velkendte symboler gøre de at deres budskabt som de prøver at sprede igemmen youtube

kommer ud til alle sider af ”Gallups kompasmodel.” hvilket de også vise i løbet af de tre reklamefilm, henviste til i ”video,1,2 og 3 i bunden af dockumentet”

for dem som de prøver at sprede deres budskabe ud til er de dansker eller andre personer som ikke pant sætter men i steden for bare smider deres flasker ud i nartur eller bare ud i en skrale span, for at genbrug er at tag en del i det danske fælldeskabt som vi har.

Dette fælldeskab ses også i deres reklamer som de har delt på youtube som en del af deres meddeleser som sendt ud til den dansk befolkning, det ser vi i video

”Plastik er fantastisk” for hvor en kendet person som Linse kesller er vores primær lyd som taler omkring hvor fantastik pastik var og er, men at vi ogsp brug for meget af det, og vi brug det også til alting

nogen af disse ting skulle vi ikke brug det til, som hun selv sig ”Så begyndtes vi at klæde vores dyr ud i det, og foder dem med det,” og derfra tag det en ned afgåden tur, hvor hun beyger at kommer ind på alt det dårlige som vi bruger plastik til.

Vi ville i analysen af filmiske virkemidler kommer in på hvorfor det betyder meget at have en kedis med i reklamen.

Gallups kompasmodel er ikke særligt brugbar i denne opgave her siden at dette er virksomhed som har monapol over det dansker market, og derved NÅR de ud til alle grupper af Gallups kompasmodel

siden at næste alle bruger det danske pantsystem, men i løbet af reklamerne som vi ser at de bruger to ud af de tre reklamegernre til at få deres produkt ud til deres forbruger.

Den de primær brug af de tre gernre er den Den lyriske reklamefilm for den bruger de i to ud af tre hhv

video 1 og 3 og den de bruger i video 2 er den oplysende reklamefilm for den taler meget omkring hvordan de genanvender vores flasker og dårser osv.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu