Indholdsfortegnelse
1. modul: Noter i journal i MNB:
1. Hvad er en prolog, og hvilken funktion har den generelt?
2. Hvilke tanker gør Tue sig om døden i prologen? Og om faderens død?
3. Miljø: Hvilke ord forbindes med Nørre Ørum? Hvilket indtryk får vi af stedet?
4. Hvilket indtryk får man umiddelbart af forældrene, ud fra deres dialog i kap. 1?
5. Hvad får vi at vide om Tues øvrige familie i kap. 2?
6. Find 3 citater du mener slår romanens tema an (ud fra det du har læst)
- Fattigdom:
- Dysfunktionelle familieforhold:
- Læsetime: Start på lektien til næste gang: kap. 3-15

Uddrag
En prolog er et kort tekststykke der bliver skrevet før selve det litterære værk. Prolog blev især brugt før et skuespil for at have en bedre forståelse af situationen eller en form for baggrundsviden.

I dag kan en prolog blive brugt for at give en form for indsigt af it litteræret værk og den fremtidlige handling der kommer til at foregå i det litterære værk, ligesom i denne roman. Dette giver dermed en hurtig indsigt i historien og skrivestillen af forfatteren.

---

Tue har et praktisk forhold til døden. Han frygter ikke direkte døden, men tænker derimod mere på effekten af døden på menneskerne omkring ham, samt hvilken stilling han, som person, skal tage til døden efter.

I prologen kan man også se at flere mennesker i hans by dør efter hinanden, hvilket gør at borgerne, og dermed Tue, bliver mere følelsesløse til døden.

Han ser det også selv i mennesker, “Folk bliver så sære, når de aldrig græder. Noget forsvinder i øjnene.” Han begynder at se døden som en norm i den lille by, hvilket dermed gør at han ikke opfatter den fremtidlige effekt på familier og venner der har mistet én de holder af.

Det virker dog som om at dette er en norm i byen, altså vælger man hurtigt at glemme de mennesker der er gået bort og fortsætte med deres dagligdag indtil den næste død. Ift. hans fars mulige død ser han igen praktisk på døden.